Home Factsheets
  1. Maatregelen Georganiseerde Criminaliteit

Maatregelen Georganiseerde Criminaliteit

Deze factsheet geeft een kort overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van de aanpak van georganiseerde vormen van criminaliteit. De centrale vraagstelling luidt: wat weten we over de aanpak van georganiseerde vormen van criminaliteit en welke belangrijke vragen blijven nog onbeantwoord? Daarnaast beoogt deze factsheet door middel van een wetenschappelijke, theoretische inbedding richting te geven aan het huidige debat over de aanpak van georganiseerde vormen van (drugs)criminaliteit en de effectiviteit daarvan.
Maatregelen Georganiseerde Criminaliteit
Download factsheet
Maatregelen Georganiseerde Criminaliteit
Download factsheet

prof. dr. Arjan Blokland

Senior Onderzoeker

prof. dr. Veroni Eichelsheim

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele factsheets