Home Actueel
  1. Eerste resultaten Caribisch onderzoek gepresenteerd in Trinidad

Eerste resultaten Caribisch onderzoek gepresenteerd in Trinidad

Caribbean Women & Crime
Door dr. Katharina Joosen | 17 mei 2017 | Levensloop

De eerste resultaten van het onderzoek naar de relatie tussen het ervaren van racisme en het plegen van delicten onder Caribische Nederlandse vrouwen in Curaçao, Aruba en Nederland werden gepresenteerd.
In de Verenigde Staten doet men al langer wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen etniciteit en criminaliteit en de specifieke rol van racisme. Ervaringen met racisme zouden de sociale banden met de maatschappij verzwakken en daardoor het risico op criminaliteit onder Afro-Amerikanen vergroten. Verschillende empirische studies hebben inmiddels aangetoond dat Afro-Amerikaanse mannen en vrouwen die meer racisme ervaren in hun dagelijks leven inderdaad vaker criminaliteit rapporteren. Hiernaast worden ook verbanden gevonden tussen het ervaren van racisme, vroegtijdig schoolverlaten en het omgaan met delinquente vrienden.
Nederland heeft zijn eigen koloniale verleden en postkoloniale banden met de Caraïben. Eerste-generatie Caribisch-Nederlandse migranten – zowel mannen als vrouwen – zijn al jaren oververtegenwoordigd binnen de Nederlandse gevangenissen en worden relatief vaak als verdachten van misdrijven geregistreerd. Een eerste Nederlandse pilotstudie onder een kleine groep Surinaamse en Caribische Nederlanders liet zien dat degenen die meer racisme ervaren tijdens hun leven ook meer criminaliteit rapporteren.
Momenteel onderzoekt NSCR-onderzoeker Katharina Joosen de relatie tussen racisme en criminaliteit verder met data uit het onderzoek . Deze studie richt zich specifiek op risicofactoren voor criminaliteit onder Caribisch Nederlandse vrouwen. Voor dit onderzoek zijn 330 vrouwen – verspreid over Nederland, Curaçao en Aruba - geïnterviewd over hun leven, inclusief hun ervaringen met racisme en criminaliteit.  Eind 2016 presenteerde Joosen op het Amerikaanse congres voor criminologie de uitkomsten voor de subgroep van de 150 Caribische vrouwen die in Nederland waren geïnterviewd. Hieruit bleek dat, zelfs wanneer gecontroleerd was voor meerdere variabelen (o.a. zelfcontrole, armoede, vroeg schoolverlaten, delinquente vrienden en psychische klachten), de relatie tussen ervaringen met racisme en zelfgerapporteerde delinquentie significant was. In april presenteerde zij vervolgens in Trinidad op het jaarlijkse congres van het Sir Arthur Lewis Institute of Social and Economic Studies (SALISES) de eerste voorlopige resultaten voor de totaalgroep, waaruit bleek dat ook binnen de totaalgroep, vrouwen die meer ervaringen met racisme rapporteerden ook naar eigen zeggen meer delicten hadden gepleegd. Verdere analyses moeten nog aantonen of dit verband stand houdt wanneer voor de invloed van andere mogelijke verklarende variabelen wordt gecontroleerd.
Credits beeld: The University of the West Indies St. Augustine, Trinidad and Tobago

dr. Katharina Joosen

Deel dit artikel

Actuele berichten