Home Actueel
  1. Wim Bernasco en Stijn Ruiter organiseren KNAW Akademie Colloquium

Wim Bernasco en Stijn Ruiter organiseren KNAW Akademie Colloquium

Door prof. dr. Stijn Ruiter | 18 januari 2016
KNAW Akademie Colloquium

Wim Bernasco en Stijn Ruiter hebben van de KNAW subsidie gekregen voor het organiseren van een Akademie Colloquium. Akademie Colloquia zijn kleinschalige prestigieuze congressen waaraan de KNAW financieel bijdraagt en organisatorische ondersteuning biedt. Ze brengen een selecte groep van maximaal 50 excellente wetenschappers uit binnen- en buitenland bij elkaar op een thema waar, binnen het vakgebied, belangrijke innovatieve ontwikkelingen te verwachten zijn.
Het colloquium zal in 2016 plaatsvinden en heeft als titel “Spatial Behavior and Crime : Theories, Data, Methods, and Applications”. Het is bedoeld ter versterking van het wetenschappelijk onderzoek naar de rol van ruimtelijke kennis en ruimtelijk gedrag bij criminaliteit. Door gerenommeerde wetenschappers uit diverse disciplines —criminologie, ruimtelijke economie, geografie, psychologie en transport en planning— bijeen te brengen en hun inzichten te laten delen, wordt getracht om de omgevingscriminologie te verrijken met theorieën, data en methoden uit deze aanpalende disciplines.
Het NSCR, het Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB), de afdeling Sociologie van de Universiteit Utrecht en de afdeling Ruimtelijke Economie van de Vrije Universiteit Amsterdam steunen het colloquium ook financieel.

prof. dr. Stijn Ruiter

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten