Home Actueel
  1. Visiting Scholars op het NSCR: Mikko Aaltonen

Visiting Scholars op het NSCR: Mikko Aaltonen

Credits picture: Siru Danielsson
Door prof. dr. Frank Weerman | 15 november 2016

Op het NSCR verblijven regelmatig internationale wetenschappers voor kortere of langere tijd als ‘Visiting Scholar’. Op dit moment verblijft dr. Mikko Aaltonen op het NSCR. Hij arriveerde in september dit jaar en zal aanwezig zijn tot midden december. In 2017 staat een volgend bezoek op de rol.
Visiting Scholars worden door het NSCR uitgenodigd of melden zich uit eigen beweging aan. Zij kunnen gebruikmaken van faciliteiten en werkruimte op het instituut en doen mee met zowel wetenschappelijke bijeenkomsten als de dagelijkse routines. Elke Visiting Scholar werkt tijdens zijn verblijf aan een of meerdere samenwerkingsprojecten met onderzoekers van het NSCR, gericht op publicaties of dataverzameling.
Mikko Aaltonen is senior onderzoeker en adjunct professor aan het Institute of Criminology and Legal Policy van de Universiteit van Helsinki. Dit instituut was eerder een onderzoeksinstelling van de Finse overheid (het National Research Institute of Legal Policy), maar maakt sinds 2015 deel uit van de academische wereld.
Mikko Aaltonen verdedigde zijn proefschrift in 2013. Zijn voornaamste onderzoeksinteresses liggen op het terrein van criminele carrières, effecten van strafrechtelijke sancties en statistische methoden. Hij publiceerde in gerenommeerde tijdschriften (waaronder Criminology) over onderwerpen als schulden en criminaliteit en het effect van detentie op de kansen op een baan.
In Finland bevindt de academische criminologie zich in een relatief zwakke positie vergeleken met Nederland (het meeste onderzoek werd verricht door de overheid), maar er is een rijkdom aan statistische data beschikbaar die gebruikt kunnen worden in criminologisch onderzoek. Een van de motivaties van Mikko om Visiting Scholar te worden was de mogelijkheid om met onderzoekers van het NSCR te exploreren welke analyses mogelijk zijn met de Finse data.
De belangrijkste dataset die tijdens het bezoek wordt gebruikt is de EKSY-014 studie, bestaande uit een willekeurige steekproef van maar liefst 20% van de Finse gezinnen met kinderen tussen 0 en 14 jaar in het jaar 2000. Voor deze gezinnen zijn statistische gegevens verzameld over de jaren 1987-2012 over een grote hoeveelheid aan kenmerken, waaronder onderwijs, socio-economische status en geestelijke gezondheid. Ook zijn politieregistraties beschikbaar voor de periode tussen 1996 en 2012. Met deze data wordt samengewerkt op projecten over werk en criminaliteit met Frank Weerman en Victor van der Geest.
Een ander doel van het bezoek is het ontwerpen van toekomstige dataverzamelingen. Samen met Arjan Blokland wordt gepoogd een Finse dataset over criminele carrières samen te stellen die vergelijkbaar is met de CCLS (Criminal Career and Lifecourse Study) die door het NSCR in Nederland is uitgevoerd. Dit moet vergelijkingen mogelijk maken tussen criminele carrières en de determinanten ervan in Finland en Nederland. Met Anja Dirkzwager wordt samenwerkt bij het ontwerpen van een Finse studie naar ex-gedetineerden, die meer licht moet werpen op de sociale integratie na gevangenisstraf in Finland (cfr. het Nederlandse Prison Project).
Zie voor meer informatie over Mikko Aaltonen: http://blogs.helsinki.fi/meaalton/

prof. dr. Frank Weerman

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten