Home Actueel
  1. Innovatieve methoden in criminologisch onderzoek

Innovatieve methoden in criminologisch onderzoek

Door mr. dr. Jean-Louis van Gelder | 13 mei 2015
Themanummer innovatieve methoden in criminologisch onderzoek

Nieuwe technologieën, zoals GPS, internet en virtual reality hebben niet alleen in toenemende mate invloed op ons dagelijks leven, ze kunnen ook onze kennis vergroten over waar, wanneer en waarom criminaliteit voorkomt. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren diverse andere methoden ontwikkeld die nieuwe mogelijkheden bieden voor voor criminologisch onderzoek, zoals neuropsychologische methoden en tijdsbestedingsonderzoek. Toch neigen criminologen meestal terug te vallen op traditionele methoden om data te verzamelen, zoals schriftelijke vragenlijsten, interviews en systematische observaties. NSCR CRIME Lab heeft daarom een themanummer verzorgd dat helemaal is gewijd aan nieuwe onderzoeksmethoden. Dit nummer is onlangs verschenen in het tijdschrift Crime Science.
Het themanummer verkent nieuwe onderzoeksmethoden en veelbelovende technologieën die potentie hebben voor criminologisch onderzoek. De auteurs besteden specifiek aandacht aan de praktische kanten van de methoden, zodat geïnteresseerde onderzoekers ze kunnen toepassen in hun eigen projecten. Elk artikel in het themanummer bespreekt een specifieke technologie of methode en is zo opgezet dat het de lezer zowel inzicht geeft in de betreffende methode als een overzicht van de relevante wetenschappelijke literatuur. Ook worden zowel de sterke als de zwakke kanten van de methoden belicht.
Het themanummer richt zich op gevestigde onderzoekers maar ook op bachelor- en master-studenten. Het is daarmee niet alleen geschikt als naslagwerk, maar kan ook worden gebruikt in methodologievakken in sociaal-wetenschappelijke opleidingen.
In het themanummer zijn de volgende bijdragen van NSCR- onderzoekers opgenomen:

mr. dr. Jean-Louis van Gelder

Deel dit artikel

Actuele berichten