Home Actueel
  1. Pilot Virtuele Overvaltraining gepresenteerd tijdens Week van de Veiligheid

Pilot Virtuele Overvaltraining gepresenteerd tijdens Week van de Veiligheid

Virtuele Overvaltraining
Door dr. mr. Charlotte Gerritsen | 15 november 2016

Op woensdag 12 oktober jl. presenteerden Charlotte Gerritsen (NSCR) en Tibor Bosse (VU) het innovatieve onderzoeksproject op het congres Overvallen in Nederland tijdens de Week van de Veiligheid. Dit project is een samenwerking met beveiligingsfirma G4S en wordt gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Overvallen kunnen veel impact hebben op slachtoffers. Het is niet ongebruikelijk dat slachtoffers na een overval tijdelijk niet kunnen werken en zowel fysieke als mentale klachten hebben. Medewerkers van het midden- en kleinbedrijf krijgen nu al training om te leren hoe te reageren bij een overval. Binnen bestaande trainingen werkt men veelal met rollenspellen, waarbij acteurs worden ingehuurd om een overval te simuleren. Deze trainingen zijn goed, maar er zitten ook enkele nadelen aan. Ze zijn duur, zowel in tijd als in geld, en niet makkelijk te manipuleren. Bovendien is de omloopsnelheid onder kassamedewerkers hoog, wat betekent dat als slechts een keer per jaar dergelijke training wordt aangeboden een medewerker de mogelijkheid om te trainen vaak mist.
Als toevoeging aan de bestaande trainingen en om ervoor te zorgen dat alle medewerkers over de nodige kennis beschikken hebben Gerritsen en Bosse een virtuele overvaltraining ontwikkeld. Het centrale leerdoel van de trainingsomgeving is het adequaat leren hanteren van het RAAK-principe (Rustig blijven, Accepteer de situatie, Afgeven van geld of goed, Kijken hoe de dader er uitziet). Uit eerder NSCR onderzoek bleek dat wanneer slachtoffers handelen volgens het RAAK-principe de situatie minder vaak escaleert.
In de training komen verschillende scenario’s aan bod, waarin telkens een leerdoel wordt getraind. De cursist is de hoofdpersoon in elk scenario. Elke cursist kan op zijn manier reageren op bepaalde keuzes die worden voorgelegd. De gekozen reactie bepaalt het vervolg. Anders dan bij traditionele veiligheidstrainingen krijgt de cursist bij virtueel trainen constant zijn resultaat teruggekoppeld. Probeert de cursist koste wat kost de kassa te beschermen of maakt hij een andere fout, dan worden de gevolgen meteen in beeld gebracht. Bijvoorbeeld doordat de overvaller overgaat van dreigen naar geweld en het scenario eindigt met een cursist zónder geld die ook nog gewond is. Na afloop van het scenario kan de cursist specifieke feedback krijgen op de gemaakte keuzes. De complete training bestaat uit meerdere scenario’s en wordt gedurende enkele weken aangeboden. De kracht van virtueel trainen zit hem in de herhaling, cursisten leren door telkens te doen.
Credits beeld: IC3D Media

dr. mr. Charlotte Gerritsen

Deel dit artikel

Actuele berichten