Home Actueel
  1. Persoonlijkheid en situatie: een 'trait-state' model van crimineel beslisgedrag

Persoonlijkheid en situatie: een 'trait-state' model van crimineel beslisgedrag

Door mr. dr. Jean-Louis van Gelder | 4 maart 2015
Datasets beschikbaar

Recente studies van persoonlijkheid laten zien dat er 6 in plaats van 5 elementaire persoonlijkheidsdimensies zijn, zoals bijvoorbeeld wordt verondersteld in het bekende ‘Big Five’ model. Het meest onderscheidende kenmerk van het nieuwe 6-dimensionale model, bekend onder het acroniem ‘HEXACO’, is de integriteitsdimensie (i.e. Honesty-Humility’). Recente studies hebben laten zien dat het HEXACO model een grotere voorspellende waarde heeft dan andere bestaande modellen, zoals het Big Five model, voor een aantal belangrijke typen gedrag die verwant zijn aan criminaliteit zoals, psychopathie, machiavellisme, onethisch beslisgedrag en delinquent gedrag op het werk. In dit project wordt de relatie tussen persoonlijkheid gemeten met het HEXACO model en criminaliteit nader onderzocht. Voorts wordt gekeken naar de invloed van situationele variabelen zoals gepercipieerde pakkans en strafzwaarte en de invloed van emoties op crimineel gedrag. Door deze variabelen samen te onderzoeken met de rol van persoonlijkheid wordt getracht te komen tot een algemeen ‘trait-state’ model van crimineel beslisgedrag.
dr. mr. Jean-Louis van Gelder, dr. Reinout de Vries (Vrije Universiteit Amsterdam)

mr. dr. Jean-Louis van Gelder

Deel dit artikel

Actuele berichten