Home Actueel
  1. Oproep voor de Bruinsma Beurs 2015-2016

Oproep voor de Bruinsma Beurs 2015-2016

Door drs. Leontien Hulleman | 18 januari 2016
Vacature

Doe onderzoekservaring op en ding mee naar een promotieplek

Studenten in het tweede jaar van een research master, of afgestudeerden op terreinen die relevant zijn voor de criminologie, zoals sociale wetenschappen, pedagogiek, criminologie, psychologie, demografie, economie, econometrie, antropologie en rechten, kunnen meedingen naar een Bruinsma Beurs. Het NSCR reikt komend academisch jaar maximaal drie Bruinsma Beurzen uit.

Wat is een Bruinsma Beurs?

Een Bruinsma Beurs is een dienstverband of stage van zes maanden bij het NSCR, waarbij je wetenschappelijk onderzoek doet, een studiereis naar het buitenland maakt of een presentatie geeft op een wetenschappelijk congres. De beurs is vernoemd naar Gerben Bruinsma, de vorige directeur van het NSCR. De Bruinsma Beurs biedt een voorbereidingstraject op een promotieplaats bij NWO. Als je een promotieplaats bij NWO krijgt, mag je vier jaar betaald onderzoek doen, dat uitmondt in een promotie. NWO-promotieplaatsen vormen een prachtig begin van een wetenschappelijke carrière, maar zijn moeilijk te bemachtigen.

Wie kan een Bruinsma Beurs krijgen?

Als je in aanmerking wilt komen voor een Bruinsma Beurs, dien je in overleg met medewerkers van het NSCR en een beoogd promotor een ‘vooraanmelding’ in te dienen voor een NWO onderzoekstalentsubsidie. Die omvat een korte uitwerking van een onderzoeksidee samen met je uitgebreide CV.
Let op: er worden ook eisen gesteld aan je resultaten: gemiddeld 7,5 of hoger voor je Bachelor en gemiddeld 8,0 of hoger voor (het eerste jaar van) je Master. De vooraanmelding moet naar verwachting medio oktober 2015 worden ingediend. Medio december maakt NWO bekend welke vooraanmeldingen uitgewerkt mogen worden.

Welk onderzoek wil je doen?

We verwelkomen originele onderzoeksideeën op het brede terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. Bezoek voor inspiratie ook de website van het NSCR om te zien welke onderzoeken en onderzoeksthema’s in het NSCR-programma worden genoemd.

Wat ga je doen met een Bruinsma Beurs?

Mag jouw voorstel uitgewerkt worden, dan krijg je de Bruinsma Beurs en een aanstelling (van 1 januari tot 1 juli 2016, half-time) als junior onderzoeker of voor een honours stage 1. Tijdens die aanstelling of stage werk je samen met je beoogd promotor het voorstel nader uit. Vermoedelijk medio maart 2016 dien je het voorstel in en trainen we je om je voorstel te verdedigen voor het interview in mei 2016. Verder volg je eventuele aanvullende opleidingen, doe je alvast onderzoek met je beoogd promotor, leg je een internationaal werkbezoek af of presenteer je je bevindingen op een wetenschappelijk congres.
De Bruinsma Beurs resulteert dus in het gunstigste geval in een NWO-promotieplaats bij het NSCR. Mocht je promotieplek niet toegekend worden dan heb je zes maanden relevante ervaring die je CV verder verstevigt.

Voorwaarden voor een Bruinsma Beurs

De voorwaarden voor aanmelding voor een Bruinsma Beurs zijn:

  • Je hebt voor je Bachelor een gemiddeld cijfer van 7,5 of meer;
  • Je hebt voor (het eerste jaar van) je Master een 8,0 of hoger gehaald;
  • Je hebt aantoonbare maatschappelijke of wetenschappelijk relevante extracurriculaire activiteiten verricht.

Aanmelden voor een Bruinsma Beurs

Stuur vóór 1 september 2015 je CV, cijferlijst en een motivatiebrief met daarin een korte omschrijving van je onderzoeksidee naar secretariaat@nscr.nl, o.v.v. “Bruinsma Beurs 2015-2016”.
1 Mochten meer dan drie vooraanmeldingen uitgewerkt kunnen worden, dan beslist het NSCR wie voor de Bruinsma Beurs in aanmerking komen; kandidaten die nog studeren krijgen een honours stage, dat wil zeggen een stage met de faciliteiten van een junior onderzoeker.

drs. Leontien Hulleman

Deel dit artikel

Actuele berichten