Home Actueel
  1. NWO-symposium Jeugd en Gezin

NWO-symposium Jeugd en Gezin

Door Heleen Janssen Msc. | 18 januari 2016
Ouders, rondhangen en crimineel gedrag

Waarom is de ene jongere gevoeliger voor groepsdruk dan de andere? Hoe kun je pesten verminderen? Wat is de invloed van internet op seksueel gedrag bij jongeren? Deze en andere vragen stonden centraal in het NWO-onderzoeksprogramma Jeugd en Gezin, dat liep van 2010 tot 2015. Vijfentwintig projecten doken de diepte in, mede ondersteund door de ministeries van Justitie en VWS en vier maatschappelijke organisaties. Op donderdag 26 november tijdens het symposium Jeugd en Gezin blikt NWO terug én vooruit. Wat is er ontdekt, en vooral: wat kunnen we daarmee?
Ontstaan van crimineel gedrag
NSCR-promovenda Heleen Janssen spreekt tijdens het symposium over haar onderzoek naar de invloed van ouders, vrienden en omgeving op het ontstaan van crimineel gedrag. Adolescenten vormen de leeftijdsgroep met relatief de hoogste criminaliteitscijfers – hoger dan onder kinderen of volwassenen. Zo’n 60 tot 70 procent van de adolescenten geeft aan weleens een klein delict te hebben gepleegd, variërend van winkeldiefstal en vandalisme tot het verkopen van drugs. Die kleine criminaliteit kan een opmaat zijn naar zwaardere delicten.
Hoe kan het dat die criminaliteit zo piekt in de adolescentie – wat gebeurt er met die brave basisschoolleerlingen, waardoor ze ineens geneigd zijn crimineel gedrag te vertonen? Heleen Janssen heeft dit samen met NSCR-promovenda Evelien Hoeben onderzocht in een dubbel onderzoeksproject. Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar afzonderlijke factoren die kunnen bijdragen aan delinquentie zoals persoonlijkheidsfactoren, de invloed van ouders en leeftijdsgenoten, en hoe je tegen criminaliteit aankijkt. Er is echter nog weinig bekend over de onderlinge samenhang van die factoren. Daarom bestudeerden beide onderzoekers met behulp van een 'misdaaddagboek' van uur tot uur de activiteiten van jongeren, en in welke omgeving die activiteiten plaatsvinden – om daarmee zogeheten criminogene settings zoals hangplekken in kaart te brengen. De bevindingen bespreekt Janssen op 26 november in Utrecht.
Meer informatie
Het symposium vindt plaats op donderdagmiddag 26 november 2015 in Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49 te Utrecht.
Tijdstip: 12:30 tot 18:00 uur.  Deelname is gratis.
Aanmelden graag vóór 12 november 2015 via NWOJeugdenGezin@gmail.com
Meer informatie staat in het programma.
Voor achtergrondinformatie zie ook Programma Jeugd en Gezin

Heleen Janssen Msc.

Deel dit artikel

Actuele berichten