Home Actueel
  1. NSCR-wetenschapper Rutger Leukfeldt krijgt leerstoel Governing Cybercrime

NSCR-wetenschapper Rutger Leukfeldt krijgt leerstoel Governing Cybercrime

Rutger Leukfeldt is benoemd tot bijzonder hoogleraar Governing Cybercrime bij de faculteiten Governance and Global Affairs (FGGA) en Rechtsgeleerdheid (FDR) aan de Universiteit Leiden. Leukfeldt: ‘Het is mooi dat de twee faculteiten dit samen oppakken in deze tijd waar we voor enorme uitdagingen staan op het gebied van cybercriminaliteit.’ De benoeming van Leukfeldt wordt gefinancierd door het NSCR.
Door prof. dr. Rutger Leukfeldt | 19 juni 2023 | Cybercrime

Rutger Leukfeldt doet al jaren onderzoek naar de vraag wat voor invloed digitalisering heeft op criminaliteit. Hoe plegen criminelen hun delicten? Hoe ziet die criminaliteit eruit, hoe worden slachtoffers gemaakt? Daaruit volgt de vraag hoe je deze vorm van criminaliteit het beste kan aanpakken. ‘In dit vakgebied liggen zo veel wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen. Het is een uitermate belangrijk thema en ik ben heel blij dat ik de kans krijg om bij Universiteit Leiden verschillende kanten van de vraagstukken aan elkaar te knopen.’

Hoe kunnen we dit het beste aanpakken?

Leukfeldt zoekt graag de verbinding tussen verschillende disciplines. ‘Ik wil bijvoorbeeld steeds empirisch kijken hoe cybercriminaliteit in elkaar zit en dat koppelen aan onderzoek naar de governance van cybercrime: hoe kunnen we dit nou het beste aanpakken? Het is een bijzondere combinatie om dit vanuit de criminologie én de governancehoek te bekijken. Dat deze leerstoel er nu is, geeft aan hoe belangrijk Universiteit Leiden en NSCR dit onderwerp vinden en dat ze hierin ook willen investeren.’
Naast zijn werk als onderzoeker bij het NSCR op het gebied van cybercrime en cybersecurity (de niet-technische kant) is Leukfeldt lector cybercrime & cybersecurity bij de Haagse Hoogeschool. Met deze leerstoel hoopt de criminoloog voor verbinding en versterking van de verschillende organisaties te zorgen. ‘Je ziet dat veel onderzoek nu of heel fundamenteel is ingestoken of juist heel praktijkgericht. Door dit veel meer samen te trekken, krijg je hoogwaardig fundamenteel wetenschappelijk onderzoek met een directe  maatschappelijke impact.’

Cybercrime vanuit meerdere disciplines tegelijk benaderen

Door de digitalisering zijn cruciale criminologische theorieën compleet veranderd, volgens Leukfeldt. ‘Dader en slachtoffer komen elkaar niet meer per definitie tegen in tijd en ruimte. En met een druk op de knop kan een fraudeur duizenden slachtoffers tegelijk maken. Of het hacken van een database met gegevens, dat kon in het pre-digitale tijdperk simpelweg niet.' Veel belangrijke vragen zijn nog onbeantwoord. Hebben we bijvoorbeeld te maken met een nieuwe type dader? En als dat zo is, wat betekent dit dan voor de instrumenten die we nu hebben om mensen op het goede pad te krijgen? 'Door vanuit de criminologie- en de governance-kant te kijken, hoop ik op een versterkend effect waarbij we meer voor elkaar krijgen. Op cybergebied kan je dit niet vanuit je eigen discipline alleen doen, je hebt elkaar nodig.’

Nieuwe bachelor Cybersecurity en Cybercrime

De keuze voor Leiden was snel gemaakt. Leukfeldt: ‘Deze universiteit heeft op dit onderwerp enorm veel potentie. Verschillende faculteiten zijn al – in meer of mindere mate – bezig op dit terrein en er is een nieuwe bachelor Cybersecurity en Cybercrime (BaCC) in ontwikkeling die in 2025 van start gaat. Ik zie deze benoeming en deze leerstoel als een mogelijkheid om het onderwijs en onderzoek naar cybercriminaliteit verder te brengen.’

Tekst: Margriet van der Zee


Lees ook dit interview met Rutger Leukfeldt over de verbinding tussen wetenschap en praktijk.

prof. dr. Rutger Leukfeldt

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten