Home Actueel
  1. NASKHO-prijs voor Katharina Joosen

NASKHO-prijs voor Katharina Joosen

Caribbean Women & Crime
Door dr. Katharina Joosen | 21 oktober 2016
Caribische huizen
Caribische huizen

NSCR-Postdoc Onderzoeker Katharina Joosen heeft op Curaçao de titel ‘Veelbelovend Onderzoeker van het NASKHO-Psychiatrie Congres’ gekregen voor haar project .
Op 3 oktober jl. werd de dataverzameling voor het project afgesloten. In totaal werden in een jaar tijd 332 vrouwen geïnterviewd waarvan 150 in Nederland (46 in PI), 94 op Aruba (23 via Reclassering) en 88 op Curaçao (23 via PI en Reclassering). Met behulp van deze rijke levensloopdata kunnen we nu beter inzicht krijgen in specifieke risicofactoren voor criminaliteit binnen deze oververtegenwoordigde groep vrouwen.
Caribisch Nederlandse vrouwen belanden relatief vaak in de criminaliteit. Dit blijkt uit zowel de criminaliteitscijfers als uit de populatie vrouwelijke gevangenen. Er is echter nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de oorzaken van criminaliteit onder deze groep volwassen vrouwen. Om meer inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken, vergelijken we binnen dit wetenschappelijke onderzoek de levensloop en ervaringen van Caribisch Nederlandse vrouwen in de gevangenis met de levensloop van Caribisch Nederlandse vrouwen in de algemene bevolking. Op deze manier bekijken we wat het verschil is tussen vrouwen die wel in de criminaliteit belanden en een controlegroep van vrouwen waarvoor dit niet het geval is.
Bij beide groepen vrouwen werden uitgebreide levensloopinterviews afgenomen. Deze interviews bestonden o.a. uit een levensloopkalender waarin variabelen zoals woonsituatie, relaties (met ouders en partners), migratiegeschiedenis (van opvoeders), werk en inkomen chronologisch werden uitgevraagd. Hiernaast werd er samen met respondenten een vragenlijst ingevuld, die onder meer gaat over zelfgerapporteerde delicten, gehechtheid aan partners, opvoeding en ervaringen met racisme. Respondenten konden zelf kiezen of zij in het Nederlands of Papiamentú/o werden geïnterviewd.
Zie ook: Caribbean Research Programme (NWO)
Credits beeld: Shutterstock

dr. Katharina Joosen

Deel dit artikel

Actuele berichten