Home Actueel
  1. Jonge criminelen die volwassen worden

Jonge criminelen die volwassen worden

Door prof. dr. Peter van der Laan | 18 januari 2016

Nederlandse en internationale kennis bijeengebracht
De meeste jeugdige delinquenten houden crimineel gedrag voor gezien als zij volwassen worden. Als ze ouder worden groeien ze er als het ware overheen, zeker als zij erin slagen werk, woongelegenheid en een partner te vinden. Criminaliteitscijfers ondersteunen deze opvatting. Diezelfde cijfers laten echter ook zien dat sommige criminelen die met delinquent gedrag begonnen in de late kindertijd of adolescentie tot ver in de volwassenheid delicten blijven plegen. Ook komt het voor dat jongeren pas na de adolescentie, op jongvolwassen leeftijd, een criminele carrière starten.
Deze conclusies zijn terug te vinden in het boek ‘Jonge criminelen die volwassen worden’ dat op dinsdagochtend 22 september a.s. wordt gepresenteerd tijdens het gelijknamige symposium in vergadercentrum De Driehoek in Utrecht. Het eerste exemplaar wordt in ontvangst genomen door Directeur-Generaal Straffen en Beschermen van het ministerie van Veiligheid en Justitie Michèle Blom.
In Jonge criminelen die volwassen worden presenteren Rolf Loeber, Machteld Hoeve, Wim Slot en Peter van der Laan in samenwerking met een groot aantal Nederlandse en buitenlandse onderzoekers internationale en Nederlandse onderzoeksgegevens die de ontwikkeling van jonge delinquenten in kaart brengen. De onderzoeksgegevens hebben onder meer betrekking op risicofactoren zoals een gebrekkige zelfcontrole, psychische stoornissen, drugsgebruik, een vroege start van crimineel gedrag en het wonen in een achterstandsbuurt. Ook is er aandacht voor sekseverschillen. De bevindingen werpen nader licht op een levensfase die van cruciaal belang lijkt te zijn als het gaat om het beëindigen, verdergaan of zelfs het starten van crimineel gedrag.
Een belangrijk thema in het boek is de vraag of een achttienjarige wel in alle opzichten als volwassene kan worden beschouwd. Vanuit (neurobiologische) ontwikkelingsperspectief: Zijn de hersenen in alle opzichten gerijpt en wordt er gehandeld als volwassenen?
En vanuit juridisch oogpunt: Is toepassing van het volwassenenstrafrecht gerechtvaardigd of is het beter jongvolwassenen te laten profiteren van de ruimere behandel- en opvoedingsmogelijkheden van het jeugdstrafrecht?

Meer informatie

Neem voor nadere informatie over het onderzoek en het symposium contact op met Prof. Peter van der Laan, tel.: 020 598 5239 of 06 2904 6586 of mail naar PvanderLaan@nscr.nl.
 

prof. dr. Peter van der Laan

Senior Research Fellow

Deel dit artikel

Actuele berichten