Home
  1. NSCR-jaarverslagen

Jaarverslagen

Het jaarverslag geeft een dwarsdoorsnede van de onderzoeksprojecten die het NSCR uitvoerde. Ook vindt u hier informatie over personeel, budget, publicaties en de organisatiestructuur. Het NSCR-jaarverslag verschijnt alleen in het Engels.

Download Jaarverslag 2021 | Infographic

Download jaarverslag 2020

Download jaarverslag 2019

Download jaarverslag 2018

Download jaarverslag 2017

Download jaarverslag 2016