Home Actueel
  1. Frank Weerman benoemd tot bijzonder hoogleraar jeugdcriminologie

Frank Weerman benoemd tot bijzonder hoogleraar jeugdcriminologie

Credits beeld: Shutterstock
Door prof. dr. Frank Weerman | 29 juli 2016

Frank Weerman is benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel Jeugdcriminologie aan de Erasmus Universiteit, binnen de sectie Criminologie van de Erasmus School of Law
De Erasmus School of Law koppelt de leerstoel aan het thematische masterprofiel Jeugdcriminologie en beoogt met deze benoeming het onderzoek naar jeugdcriminaliteit in Rotterdam te versterken. Het onderzoek binnen deze bijzondere leerstoel zal gericht zijn op de rol van leeftijdsgenoten en problematische jeugdgroepen bij het crimineel gedrag van jongeren, met bijzondere aandacht voor de groeiende rol van internet bij jeugdcriminaliteit.
Bij het NSCR is Frank Weerman de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de opzet en coördinatie van twee grootschalige longitudinale onderzoeken naar crimineel gedrag van adolescenten. In deze onderzoeken is gedetailleerde informatie verzameld over sociale netwerken van jongeren, hun tijdsbesteding en eventueel lidmaatschap van problematische straatgroepen. Tot nu toe is echter in criminologisch onderzoek relatief weinig aandacht besteed aan online activiteiten van jongeren. Nieuw onderzoek moet duidelijk maken hoe en in welke mate jongeren via sociale media communiceren over jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen. Het is nog onbekend of deze online communicatie met leeftijdsgenoten ook samenhangt met de eigen ontwikkeling van crimineel gedrag en met attitudes en opvattingen die dit gedrag ondersteunen.
De leerstoel sluit aan bij vernieuwingen binnen de criminologie en bij onderzoek dat reeds wordt verricht binnen de sectie Criminologie van de Erasmus School of Law. Het onderzoek van Frank Weerman zal zich zowel richten op traditionele vormen van jeugdcriminaliteit (geweld, vandalisme en vermogensdelicten), als op online- en cybercriminaliteit, radicalisering en straatcultuur. Deze onderwerpen zijn niet alleen wetenschappelijk van belang, maar ook relevant voor beleid en praktijk met betrekking tot jeugd en grootstedelijke problemen.
De benoeming is 1 juli jongstleden ingegaan en de leerstoel heeft een duur van vier jaar, met de mogelijkheid van een verlenging. Frank Weerman blijft daarnaast ook werkzaam op het NSCR als Senior Onderzoeker en kan hierdoor verbindingen leggen tussen onderzoekers en datasets van het NSCR en de Erasmus Universiteit.

prof. dr. Frank Weerman

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten