Home Actueel
  1. Focusgroep online delen van ongewenste seksuele ervaringen

Focusgroep online delen van ongewenste seksuele ervaringen

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het NSCR doen onderzoek naar de motivatie achter het online delen van ongewenste seksuele ervaringen. Het onderzoek wordt gesteund door Fonds Slachtofferhulp. Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de beweegredenen van slachtoffers om hun ervaringen met seksueel geweld of grensoverschrijdend gedrag op het internet te delen, wat het effect is van het delen en welke behoeftes slachtoffers hebben op het gebied van hulpverlening. Dit resulteert in praktische handvatten voor hulp aan slachtoffers.

Naast een beschrijvend literatuuronderzoek, een analyse van socialmediaberichten, een survey en interviews met slachtoffers, maakt het houden van focusgroepen deel uit van het onderzoek. In deze focusgroepen zitten wetenschappers én zorg- of hulpverleners op het gebied van slachtofferschap van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het doel van deze bijeenkomsten is enerzijds betrokkenen informeren over de voorlopige resultaten en anderzijds feedback ontvangen op de bevindingen. Op deze manier kunnen de onderzoekers de resultaten toetsen en verder uitdiepen.

Lees meer over dit onderzoek.

Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met Marleen Gorissen, via MGorissen@nscr.nl.

 

Marleen Gorissen MSc

PhD

dr. Chantal van den Berg

Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten