Home Actueel
  1. Drie nieuwe postdoc onderzoekers

Drie nieuwe postdoc onderzoekers

Elusive Tactics: Urban Youth Navigating the Aftermath of War in Burundi’
Door drs. Leontien Hulleman | 7 juni 2016

Het Nederlands Studiecentrum voor Criminologie en Rechtshandhaving (NSCR) is uitgebreid met drie nieuwe postdoc onderzoekers: Nieke Elbers, Lidewyde Berckmoes en Rutger Leukfeldt.
Nieke Elbers studeerde in 2006 af als (neuro)psycholoog aan de Universiteit Maastricht. In 2013 promoveerde ze aan de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam op een onderzoek naar het negatieve effect van een letselschadeafwikkeling op het herstel van verkeersslachtoffers. Daarna werkte zij als postdoc onderzoeker aan de Universiteit van Sydney in Australië, waar zij onderzoek deed naar de procedurele rechtvaardigheid van letselschadesystemen na een verkeers- of arbeidsongeval. Ze werkte hiervoor nauw samen met beleidsmakers, juristen en specialisten in de gezondheidszorg.
Sinds april 2016 is Nieke als postdoc onderzoeker verbonden aan het NSCR als projectleider Empirical Legal Studies (ELS). Het ELS project heeft als doel juristen te stimuleren empirisch onderzoek uit te voeren en toe te passen. Juristen leren in hun opleiding over het algemeen vrij weinig over empirie, terwijl dat wel heel nuttig en nodig is. Vaak worden er bij het maken van wetgeving allerlei aannames gemaakt over menselijk gedrag, maar het is lang niet altijd zeker of deze assumpties wel kloppen. Daarvoor is empirisch onderzoek nodig. Ook hebben juristen soms moeite met het beoordelen van empirisch onderzoek, wat kan leiden tot verkeerde rechterlijke beslissingen. ELS is een belangrijke wetenschappelijke vernieuwing, die zal voorzien in het beantwoorden van maatschappelijke vragen.
In haar onderzoek is Lidewyde Berckmoes in de eerste plaats geïnteresseerd in intergenerationele processen vanuit het perspectief van kinderen en jongeren. Op dit moment werkt ze aan een onderzoeksproject over de rol van herinnering en anticipatie in geweld en vluchten in Burundi. Ze ontwikkelt ook een project over intergenerationele overdracht bij migranten en vluchtelingen in Nederland en België.
Hiermee bouwt ze voort op haar voorgaande ervaringen als postdoc en coördinator van onderzoek over de intergenerationele overdracht van geweld en veerkracht in Burundi met UNICEF en de Universiteit van Amsterdam (2014-2016) alsook postdoconderzoek met Nigeriaanse transnationale migrantenouders in Nederland met de Universiteit van Maastricht (2013-2014). In februari 2014 verdedigde ze haar proefschrift bij Sociale en Culturele Antropologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (cum laude), getiteld ‘.
Rutger Leukfeldt is als postdoc onderzoeker betrokken bij de nationale stimuleringsactie van het NSCR om de huidige, vooral technologische, bestudering van cybercrime uit te breiden met meer onderzoek naar ‘de menselijke factor’: daders, slachtoffers en andere betrokkenen, en vraagstukken rond de juridische aanpak en regulering van cybercriminaliteit. De stimuleringsactie behelst het uitvoeren van een ‘state-of-the-art’ literatuuronderzoek om de openstaande onderzoeksvragen op dit gebied te inventariseren, het organiseren van conferenties met nationale en internationale experts op het terrein van cybercrime en het in een ‘data repository’ bijeenbrengen van nu nog verspreide gegevens over de menselijke kant van cybercrime.
In de periode 2007 – 2016 was Rutger verbonden aan het lectoraat Cybersafety van de NHL Hogeschool en de Politieacademie. Daarnaast was hij vanaf 2012 als buitenpromovendus verbonden aan de Open Universiteit. In de periode 2007 - 2012 werkte Rutger als onderzoeker en/of projectleider mee aan verschillende onderzoeken op het gebied van cybercrime voor zowel publieke als private opdrachtgevers. Enkele voorbeelden zijn onderzoek naar de werkwijzen en daderkenmerken van cybercriminelen, onderzoek naar slachtofferschap van cybercrime onder burgers en onderzoek naar de doorstroom van cybercrimezaken binnen de strafrechtketen. Vanaf 2012 heeft Rutger zich full-time bezig gehouden met een promotieonderzoek naar cybercriminele netwerken. Op basis van veldwerk in Nederland, Duitsland, Engeland en Amerika heeft hij de ontstaans- en groeiprocessen en criminele mogelijkheden van cybercriminele netwerken bestudeerd.
Credits beeld: Shutterstock

drs. Leontien Hulleman

Deel dit artikel

Actuele berichten