Home Actueel
  1. Deense beurs voor Violence, Bystanders , and … Action!

Deense beurs voor Violence, Bystanders , and … Action!

Door prof. dr. Marie R. Lindegaard | 22 juni 2016

Aan NSCR-onderzoeker Marie Rosenkrantz Lindegaard is een persoonlijke 'Research Project 2 Grant' toegekend door de Deense Raad voor Onafhankelijk Onderzoek. Zij ontvangt € 635.000 om een team van onderzoekers te werven voor het project 'Violence, Bystanders, and …Action!’.

Omstanders van gewelddadige conflicten kunnen een cruciale rol spelen bij het voorkomen van schade en letsel, omdat zij aanwezig zijn wanneer de politie afwezig is. Ondanks een halve eeuw ‘bystander studies’ in de sociologie, psychologie en criminologie, is er weinig bekend over acties van omstanders in gewelddadige situaties.
Dit project richt zich op systematische observatie en nauwkeurige analyse van acties van omstanders bij meer dan driehonderd overvallen en vechtpartijen die zijn opgenomen door beveiligingscamera's en in politiedossiers beschreven. Dit is de grootste steekproef van videobeelden van gedrag van omstanders voor analyse tot nu toe.
Het project gaat systematisch en tot in detail meten wat omstanders doen, verklaringen zoeken voor de oorzaken van onderlinge verschillen in gedrag, en de gunstige en schadelijke gevolgen van hun handelingen voor zichzelf en voor anderen identificeren. Het zal een unieke 'evidence-base' genereren voor de bevordering van de sociaal-wetenschappelijke theorieën over geweld en het publieke debat aanzwengelen over de rol die omstanders kunnen spelen in de openbare veiligheid.
Het project wordt uitgevoerd bij het departement Sociologie aan de Universiteit van Kopenhagen in samenwerking met het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Het maakt deel uit van het NSCR-onderzoekscluster 'Criminal Events' dat zich richt op het gedrag van daders, slachtoffers, omstanders en de rechtshandhaving in de loop van potentiële en werkelijke criminele gebeurtenissen. Het doel is om de manier waarop verschillende actoren zich gedragen als criminele gebeurtenissen zich ontvouwen te beschrijven, de oorzaken van hun gedrag te verklaren en de gevolgen van hun gedrag te verduidelijken.
 
 
 

prof. dr. Marie R. Lindegaard

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten