Home Actueel
  1. 3-5 februari 2017 | Conferentie Globalisation of Fisheries

3-5 februari 2017 | Conferentie Globalisation of Fisheries

Globalisation of fisheries: the prevalence, actors, ecological impact and regulation of illegal fishing
Door dr. Andrew Lemieux | 24 januari 2017

3-5 Februari 2017 | Texel
Nu de mondiale visvangst blijft stagneren, ondanks toegenomen inspanningen van de visserij, maken zowel wetenschappers en praktijkmensen als beleidsmakers zich ernstig zorgen over de impact van de illegale, niet-gereglementeerde en ondergerapporteerde visvangst. Er is toenemende internationale druk om dit fenomeen beter te begrijpen en praktische oplossingen te bedenken om de duurzaamheid van de visserij te beschermen.
Twee NWO-instituten, het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), organiseren samen het internationaal meerdaags congres . De actuele stand van zaken met betrekking tot de globalisatie van vissersvloten en de gevolgen ervan voor ecosystemen in zee zal er worden besproken. Het doel is om op de conferentie de best beschikbare informatie bij elkaar te brengen, de kenniskloof en hoe deze overbrugd kan worden in beeld te krijgen, en om de ecologische en economische gevolgen van illegale visserij te identificeren. NSCR en NIOZ trekken samen op om tot een gezamenlijke onderzoeksagenda te komen als een eerste stap naar beter beheer en behoud van ecosystemen langs de kust en mariene biodiversiteit.
Keynote speakers op de conferentie zijn Professor Daniel Pauly (Sea Around Us, Institute for the Oceans and Fisheries & Department of Zoology, Vancouver), Professor Ronald V. Clarke (Rutgers School of Criminal Justice, New Jersey), Professor Wim Huisman (Criminal Law and Criminology, Vrije Universiteit Amsterdam), en onderzoekers en vertegenwoordigers van de EU Long Distance Fleet Advisory Council (LDAC).
Naast vooraanstaande wetenschappers bevat het plenaire programma ook sprekers van niet-gouvernementele organisaties die prominent zijn in de strijd tegen illegale visserij, zoals Oceana, Greenpeace, Birdlife International en de Pew Charitable Trusts.
De onderwerpen die op de conferentie aan bod komen, omvatten onder meer een historisch overzicht van de visserij en de wetgeving, illegale visserij en de betrokken actoren, ecologische & economische effecten en regelgeving & handhaving. De proceedings van de conferentie worden gepubliceerd in het ICES Journal of Marine Science.
Meer informatie
Verdere informatie is te vinden op de website en aanmelden kan via deze link.
Programma Conferentie Globalisation of Fisheries (Engelstalig):
[su_divider top="no" divider_color="#ededed" size="1"]
[wpdm_package id='5003']
[su_divider top="no" divider_color="#ededed" size="1"]
Brochure Conferentie Globalisation of fisheries (Engelstalig):
[su_divider top="no" divider_color="#ededed" size="1"]
[wpdm_package id='4711']
[su_divider top="no" divider_color="#ededed" size="1"]
Persbericht
Illegale visserij schaadt ecosystemen en lokale economieën
[su_divider top="no" divider_color="#ededed" size="1"]
[wpdm_package id='5087']
[su_divider top="no" divider_color="#ededed" size="1"]

dr. Andrew Lemieux

Research Fellow

Deel dit artikel

Actuele berichten