Home
  1. Geen onderdeel van een categorie

Actueel

NSCR-wetenschapper Robin Kranendonk gestart als postdoc in een samenwerking tussen NSCR en Politieacademie

Robin, van oorsprong criminologe, heeft sinds 2009 meegewerkt aan onderzoeken naar behoeften van slachtoffers in het strafproces, de begrijpelijkheid van DNA-rapporten, de inhoud van processen-verbaal en de invloed van beeld, geluid en tekst op het oordeel over verdachtenverhoren. Daarnaast heeft Robin een achtergrond in de duurzame begeleiding van hoogopgeleide (jong)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt […]

Video-opnames laten zien wat politieagenten doen bij conflicten tussen burgers

Video-opnames laten zien wat politieagenten doen bij conflicten tussen burgers In deze studie van het NSCR en de VU is inzichtelijk gemaakt hoe politieagenten handelen bij conflicten tussen burgers in de openbare ruimte van Amsterdam. Politieagenten zijn tijdens hun werk vaak in interactie met burgers. Veel onderzoek naar deze interactie gaat ofwel over geweld door […]

Benoeming bijzonder hoogleraarschap Wim Bernasco

Benoeming bijzonder hoogleraarschap Wim Bernasco Wim Bernasco is benoemd tot bijzonder hoogleraar Stedelijke geografie van criminaliteit en veiligheid aan de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en het NSCR, en is ondergebracht bij de programmagroep Stadsgeografie van de Faculteit Maatschappij en Gedrag. Wim combineert het hoogleraarschap met zijn […]

NWO-subsidie toegekend aan NSCR-onderzoeker Teun van Ruitenburg

NWO-subsidie toegekend aan NSCR-onderzoeker Teun van Ruitenburg Het project SCRIPT (Scripting Criminal processes: Review and Implementation of Practical Tools), waarvan de aanvraag mede gecoördineerd werd door NSCR-onderzoeker Teun van Ruitenburg (tevens Lector Ondermijning bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool), heeft een grote subsidie ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk […]

Hoax – Waarom mensen in complottheorieën geloven

Hoax Waarom mensen in complottheorieën geloven Hoe ontstaat complotdenken en wat zijn de gevolgen? Geloven mensen nu meer dan ooit in complottheorieën? Zijn online algoritmen echt de grote boosdoeners? Zijn notoire complotdenkers goed in het ontmaskeren van echte samenzweringen? En wat kun je doen als een dierbaar persoon steeds meer in complottheorieën gaat geloven? Complottheorieën […]

Smartengeld voor zedenslachtoffers: is het voorspelbaar?

Er bestaat al langere tijd onvrede over de bepaling van immateriële schadevergoeding – ofwel smartengeld – in de rechtspraktijk. Een van de kritiekpunten is dat deze onvoorspelbaar is en dat er daarmee sprake is van willekeur. Wetenschappers van het NSCR onderzochten of de hoogte van smartengeld voorspeld kan worden en keken daarbij ook naar de […]

Femke Tabak nieuwe instituutsmanager NSCR

Femke begon haar carrière in de wetenschap met een studie natuurkunde. Na haar promotieonderzoek werkte ze enkele jaren bij een startup. Zes jaar geleden maakte ze de overstap naar NWO-D, waar ze aan de slag ging met wetenschapsbeleid en -financiering binnen het domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) in de discipline Chemie & Natuurkunde. Al snel […]

Van radicale gedachtes naar gewelddadige acties: onderzoek naar terrorismeverdachten

Op donderdag 8 februari 2024 om 13.45 uur verdedigt Thijs haar proefschrift in het Auditorium van de Vrije Universiteit. Meer informatie of volg de live stream.  Het proefschrift gaat in op de vraag welke factoren en processen een verklaring geven voor het traject van een individu met extreme overtuigingen naar verschillende uitkomsten. Denk aan gewelddadige […]

Reactieve politie-inzet op straat – Grote verschillen tussen basisteams

Om de reactieve politie-inzet in kaart te brengen maken we gebruik van gegevens uit het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) uit 2019, het meest recente, meest complete kalenderjaar zonder verstoringen door de COVID-19-pandemie [1]. In totaal gaat het om bijna 1 miljoen incidenten waarvoor de verschillende operationele centra (meldkamers) een of meerdere politievoertuigen hebben aangestuurd. De […]

Biedt het levenstestament voldoende autonomie en bescherming?

Op woensdag 17 januari 2024 om 13.45 uur verdedigt Stelma-Roorda haar proefschrift in het Auditorium van de Vrije Universiteit. Bekijk hier meer informatie.  In het levenstestament worden wensen, voorkeuren en instructies opgenomen die betrekking hebben op financiële, medische en/of persoonlijke zaken. In veel gevallen wordt een vertegenwoordiger aangewezen die toeziet op de uitvoering van het […]

27 februari | Jaarcongres Inzicht in slachtofferschap

Het jaarcongres Inzicht in slachtofferschap wordt gehouden in het iconische Haags Openbaar Vervoer Museum en begint met de feestelijke uitreiking van de Jan van Dijk Award. Het tweede deel van de middag is gericht op de resulaten van recent Nederlands onderzoek en de toepassingen voor beleid en praktijk. Hoe ziet de toekomst van wetenschappelijk onderzoek […]

‘Criminele families’: is ontsnappen mogelijk?

Tekst: Beau Oldenburg | Dit artikel verscheen eerder op de website van de RUG.  De term ‘criminele families’ zal je haar niet zo snel horen gebruiken. Bijzonder hoogleraar Veroni Eichelsheim heeft het liever over de ‘intergenerationele continuïteit van deviant gedrag’. Eichelsheim: ‘We zien dat deviant gedrag zoals geweld en criminaliteit zich in bepaalde families concentreert. […]