Home Actueel
  1. Beate Völker gestart als directeur NSCR, Peter van der Laan neemt afscheid

Beate Völker gestart als directeur NSCR, Peter van der Laan neemt afscheid

Sinds maandag 1 november heeft het NSCR een nieuwe instituutsdirecteur: prof. dr. Beate Völker. Zij volgt prof. dr. Peter van der Laan op die met pensioen gaat.
Door prof. dr. Beate Völker; Koosje Heurter | 24 oktober 2021

Peter van der Laan werd in 2019 benoemd tot interim-directeur van het NSCR. ‘In deze rol begeleidde hij een transformatie van het instituut waarbij de focus kwam te liggen op vier centrale onderzoeksgroepen’, vertelt Marcel Levi, bestuursvoorzitter van NWO-I. ‘In 2020 kwam daar een vijfde onderzoeksgroep voor evidence-based policing bij, dankzij een meerjarig partnerschap van het instituut met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nationale Politie.’ Van der Laan kenmerkt zich volgens medewerkers door zijn grote betrokkenheid én zichtbaarheid op de werkvloer. Ook bewerkstelligde hij de afgelopen tijd een aanzienlijke groei van het instituut, met nagenoeg een verdubbeling van het aantal medewerkers. Levi: ‘Zeker in coronatijd heel bijzonder. We gaan Peters rustige en overtuigende manier van leidinggeven aan het NSCR missen. Tegelijkertijd zijn we ook heel blij met prof. dr. Beate Völker, in wie we een fantastische opvolger hebben gevonden.’

Bruggen bouwen tussen wetenschap en samenleving

Beate Völker is voor een periode van vijf jaar benoemd. ‘Ik beschouw het als een grote eer leiding te mogen geven aan dit schitterende instituut waar fundamenteel en tegelijkertijd interdisciplinair onderzoek gedaan wordt naar belangrijke maatschappelijke vraagstukken rondom crimineel gedrag, recht en democratie.’ De keuze voor Völker volgde na internationale werving en positieve adviezen van de benoemingsadviescommissie, de instituutsadviesraad en de ondernemingsraad van NSCR. Volgens Van der Laan kan zij het NSCR verder helpen de nationale rol te vergroten en dankzij haar internationale netwerk een duidelijk gezicht naar buiten toe geven. Völker vult aan: 'Als nieuwe directeur wil ik me graag inzetten voor verbinding tussen het NSCR en universiteiten, hogescholen, politieacademies en andere instituten. Ik wil bijdragen aan de bloei van onderzoek en innovatieve ideeën, en bruggen helpen bouwen tussen zowel disciplines en organisaties als tussen wetenschap en samenleving.'

Succesvolle trackrecord om kennis te ontwikkelen en te delen

Völker bekleedde diverse leidinggevende, bestuurlijke en onderwijsfuncties. Ze was onder andere hoofd van de onderzoeksgroep Instituties, ongelijkheden en levensloop van de vakgroep Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam waar ze zich richtte op vriendschappen en op de kansen van mensen om relaties aan te gaan. Daarnaast is ze verbonden aan de Universiteit Utrecht waar ze de leerstoel Stedelijk leven en sociale netwerken bekleedt. 'Haar wetenschappelijke statuur gecombineerd met haar mensgerichte benadering zal de interne cohesie van het NSCR verder versterken', aldus Levi. 'Tegelijkertijd zal haar hoge ambitieniveau en succesvolle trackrecord om kennis te ontwikkelen en te delen de positie van het instituut in het nationale kennisveld versterken.'

prof. dr. Beate Völker

Directeur

Koosje Heurter

Wetenschapscommunicatieadviseur

Deel dit artikel

Actuele berichten