Home
  1. Overzicht Nathalie Kruiper

Actueel

NSCR-wetenschapper Robin Kranendonk gestart als postdoc in een samenwerking tussen NSCR en Politieacademie

Robin, van oorsprong criminologe, heeft sinds 2009 meegewerkt aan onderzoeken naar behoeften van slachtoffers in het strafproces, de begrijpelijkheid van DNA-rapporten, de inhoud van processen-verbaal en de invloed van beeld, geluid en tekst op het oordeel over verdachtenverhoren. Daarnaast heeft Robin een achtergrond in de duurzame begeleiding van hoogopgeleide (jong)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt […]

POP-up netwerk Veiligheid en Politie gestart

Groeiend institutioneel wantrouwen, fundamentele bestaansonzekerheid, disruptieve technologie, migratie en klimaatverandering doen de druk op de politie steeds verder toenemen. Deze problemen zijn inmiddels zo complex dat ze niet meer door één partij zijn op te lossen. De belangrijkste vereisten om deze grote maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden zijn het overstijgen van beleidsdomeinen, het maken […]

Actieonderzoek naar regisseurs Zorg & Veiligheid

Over het actieonderzoek Een belangrijk kenmerk van actieonderzoek is dat het geen onderzoek naar actie, maar onderzoek ‘in actie’ is. Anders geformuleerd: naast het verzamelen van informatie draagt het onderzoek ook bij aan het ontwikkelen van de regisseurs Z&V. Een kenmerk van actieonderzoek is dat er een constante wisselwerking tussen onderzoek, beleid en praktijk bestaat. […]

Onderzoek in Nationaal Archief: afhandeling van naoorlogse restitutieverzoeken van Joodse tegoeden verliep niet soepel

Als Joden na de oorlog aanspraak wilden maken op tegoeden en goederen van omgekomen familieleden, moesten zij een voorstel doen aan het Nederlandse Beheersinstituut (NBI) om een bewindvoerder te benoemen. De helft van de bewindvoerders waren familieleden van de ‘Joodse afwezige’. In een derde van de gevallen had de familie een andere persoon bereid gevonden […]

26 september | Symposium Reparative Justice Through International Justice Procedures for Victims

Download hier de flyer  Taal en Aanmelding Het symposium zal plaatsvinden in het Engels. Het is verplicht om aan te melden voor het symposium. Dit kan via https://forms.gle/srz6kXVZH1YgfeJ69