Home Actueel
  1. 6 juni 2016: Colloquium Vechtscheidingen

6 juni 2016: Colloquium Vechtscheidingen

Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
Door Anne Smit MSc | 31 mei 2016

Uitnodiging

Vechtscheidingen: Hoe pakken wij ze aan?

Op maandag 6 juni a.s. van 13.30 tot 17.00 uur organiseren het Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB) en het Amsterdams Centrum voor Familie en Recht (ACFL) aan de VU, in samenwerking met het (NSCR), een colloquium over vechtscheidingen. Het doel ervan is de academische juristen en gedragswetenschappers, rechters, hulpverleners, beleidsmakers en politici bijeen te brengen om het fenomeen vechtscheiding vanuit verschillende invalshoeken te belichten en vervolgens gezamenlijk daarover te brainstormen.
Sprekers zijn prof. mr. Masha Antokolskaia (VU), mr. Monique Fiege (Rechtbank Rotterdam), prof. mr. Lieke Coenraad (VU), Diane te Beek MSc (Altra Amsterdam), Anne Smit (VU) en Marith Volp (Tweede Kamer).
Toegang is gratis maar het aantal plaatsen is beperkt. Graag aanmelden bij Anne Smit (a.e.smit@vu.nl).

Anne Smit MSc

Deel dit artikel

Actuele berichten