Home
  1. Overzicht dr. Jan-Willem van Prooijen

Actueel

When on camera, passive onlooker comes to the rescue

“When many bystanders are present during an emergency, people intervene less often and less quickly than when they are the only witness.” This phenomenon is also referred to as the passive bystander effect or the bystander effect. However, when people are made aware of their public presence in a busy social environment, for example through […]

Op camera schiet passieve toeschouwer te hulp

“Wanneer er veel omstanders aanwezig zijn tijdens een noodsituatie, grijpen mensen minder vaak en minder snel in dan wanneer zij alleen getuige zijn hiervan.” Bovenstaand verschijnsel wordt ook wel het passieve toeschouwer effect of het bystander effect genoemd. Echter, wanneer mensen bewust worden gemaakt van hun publieke aanwezigheid in een drukke sociale omgeving, door bijvoorbeeld […]

Reputatie kan het bystander-effect omkeren

Als omstanders aanwezig zijn bij een ongeluk of een delict, zijn mensen minder geneigd hulp te bieden, of duurt het erg lang voordat ze hulp bieden. Dit zogeheten bystander-effect heeft NSCR- en VU-onderzoeker Marco van Bommel in zijn promotieonderzoek bestudeerd. Een verrassende bevinding was dat dit bystander-effect eenvoudig omgezet kan worden in juist een grotere […]