NSCR Het NSCR doet fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving, op het snijvlak van theorie, beleid en praktijk.
Evidence-based policing: relevante kennis voor politiebeleid en -praktijk
Evidence-based policing: relevante kennis voor politiebeleid en -praktijk
Het onderzoeksprogramma 'What works in policing: Towards evidence-based policing in the Netherlands' is afgelopen jaar van start gegaan. Inmiddels zijn een aantal nieuwe politiewetenschappers aangetrokken en verschillende onderzoeksprojecten begonnen. Programmaleider Stijn Ruiter laat zien waar we nu staan.

Verder lezen
Kenmerken, problemen en behoeften van gedetineerden
Het NSCR-rapport 'Kenmerken van justitiabelen, een systematisch literatuuronderzoek' onderscheidt vier deelpopulaties van gedetineerden en geeft inzicht in hun achtergrond.
Verder lezen
De kracht van gebiedsgebonden politiewerk
Gebiedsgebonden politiezorg vormt het fundament onder de Nederlandse politie. NSCR/VU-onderzoekers voerden een internationale literatuurstudie uit naar de organisatie, uitvoering en werking van lokaal politiewerk.
Verder lezen
Onderzoek naar oorzaken en gevolgen van kwetsbaar ouderschap
De uitdaging waar (jonge) ouders voor staan is vaak nog groter voor ouders die zelf een kwetsbare achtergrond hebben, zoals ouders die opgegroeid zijn in een instabiele of onveilige thuissituatie.
Verder lezen
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
www.nscr.nl | nscr@nscr.nl | +31(0)20 598 5239 | VU-campus Amsterdam
Twitter LinkedIn
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief    |    Bekijk deze nieuwsbrief online