NSCR Het NSCR doet fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving, op het snijvlak van theorie, beleid en praktijk.
Wat is de rol van voorbijgangers bij een conflict op straat?
Wat is de rol van voorbijgangers bij een conflict op straat?
Voor zijn promotie analyseerde Peter Ejbye-Ernst (NSCR, UvA) hoe voorbijgangers op straat reageren als ze een escalerend conflict zien. En maakt tussenbeiden komen echt een verschil?
Lees verder
NSCR Lecture Series May 2022: Restorative Justice and Environmental Harms
Bekijk het programma
Oratie Marie Rosenkrantz Lindegaard
Oratie Marie Rosenkrantz Lindegaard
Lindegaard, programmaleider bij het NSCR en hoogleraar Dynamics of Crime and Violence aan de UvA, houdt op 21 april haar oratie Violence in Action: What We Know and What We See.
Lees verder
Rechter moet zich uitspreken over onjuist proces-verbaal
Rechter moet zich uitspreken over onjuist proces-verbaal
Marijke Malsch (NSCR, Open Universiteit) bespreekt strafzaken waarin een foutief proces-verbaal is opgemaakt en ze bepleit dat rechters zich hierover duidelijker uitspreken.
Lees verder
Aanbod Slachtofferhulp Nederland is evidence-based
Aanbod Slachtofferhulp Nederland is evidence-based
Het NSCR en ARQ Centrum’45 deden onderzoek naar de psychosociale dienstverlening die Slachtofferhulp Nederland biedt aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedendelicten.
Lees verder
Bekijk alle NSCR-publicaties
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
www.nscr.nl | nscr@nscr.nl | +31(0)20 598 5239 | Amsterdam
Twitter LinkedIn
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief    |    Bekijk deze nieuwsbrief online