NSCR Het NSCR doet fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving, op het snijvlak van theorie, beleid en praktijk.
Burgers vanaf eerste lockdown belangrijkere melders huiselijk geweld
Burgers vanaf eerste lockdown belangrijkere melders huiselijk geweld
Het NSCR is snel na het uitbreken van de coronacrisis gestart met onderzoek naar de mogelijke impact van de coronamaatregelen op huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor zijn gedetailleerde gegevens van alle Veilig Thuis-regio’s gebruikt over het aantal meldingen, het aantal casussen (één casus kan meerdere meldingen krijgen), de melder en de vermoedelijke aard van het huiselijk geweld. De landelijke resultaten van het onderzoek Stay Home, Stay Safe? laten zien dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in wie de melding doet: vanaf de eerste lockdown zijn burgers belangrijkere melders geworden.
Lees verder
Betere strafmotivering leidt tot meer begrip en meer acceptatie
Onbegrip over een vonnis ontstaat vaak omdat mensen de redenering van de rechter niet kunnen volgen. Het is niet duidelijk hoe de rechter tot de opgelegde straf komt.
Lees verder
Regelingen voor collectieve schade: geef slachtoffers erkenning
Slachtoffers krijgen lang niet altijd erkenning voor wat hen is overkomen, blijkt uit onderzoek van NSCR-gastonderzoeker en historicus Christiaan Ruppert.
Lees verder
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
www.nscr.nl | nscr@nscr.nl | +31(0)20 598 5239 | Amsterdam
Twitter LinkedIn
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief    |    Bekijk deze nieuwsbrief online