Home Medewerkers
 1. Marijke Malsch LL.M.

Prof. Marijke Malsch LL.M.

Marijke Malsch LL.M.

Senior Research Fellow

Email: MMalsch@nscr.nl

Related websites:
Open University

Research areas

Toggle
 • Empirical Legal Studies
 • Stalking, stalking legislation, effects of convictions, recidivism of stalkers
 • Non-verbal behaviors and lying suspects
 • Human trafficking and prostitution
 • Principle of open justice
 • Accessibility and comprehensibility of the adjudication of criminal cases
 • Intellectual disabled suspects in the criminal justice system
 • Lay participation in the administration of justice: juries and lay judges in European countries
 • The use of cameras during the hearing of criminal cases
 • Privacy of victims of crime
 • Interrogations techniques in European countries
 • Reporting on suspect interrogations and the role of video and audio recordings
 • The increasing use of image and sound in the administration of justice
 • Reliability of DNA evidence
 • Use of DNA reports in criminal courts
 • Legal comparison
 • The legal role of guardians for intellectual disabled and psychiatric patients
 • The declining role of the judge in the trias politica
 • The use of palm prints as evidence in criminal cases
Involved in theme(s)
2019-now Professor of Empirical Legal Studies, Open University, Heerlen
2009-now Coordinator and teacher, course: Law and Practice, VU University Amsterdam
2005-now Honorary Justice, Court of Appeal ’s-Hertogenbosch
1997-now Honorary Judge, District Court of North Holland
1993-now Senior researcher NSCR
1989-93 Health lawyer, Netherlands Federation of Patients and Consumers, Utrecht
1998 Study on compliance to civil court decisions, Erasmus University Rotterdam
1989 PhD, Thesis: Lawyers’ predictions of judicial decisions: a study on calibration of experts

Ancillary positions

Toggle
 • Professor of Empirical Legal Studies, Open Universiteit, Heerlen
 • Honorary Justice, Court of Appeal ’s-Hertogenbosch
 • Honorary Judge, District Court of North Holland

Publications

Toggle
235 entries « 2 of 5 »

2018

J van Zanten; H Elffers; M Malsch
Non-verbaal gedrag en het oordeel over de verdachte
Miscellaneous
BibTeX

2017

E Devroe; M Malsch; J Matthys; G Minderman
Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden
Technical Report
BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
Is het totaal meer dan de som der delen? Toezichtsvormen op strafvorderlijk overheidsoptreden
Journal Article
BibTeX
Sjostakovitsj en het belang van onafhankelijk onderzoek.
Journal Article
BibTeX
M Malsch; T van den Berg; M Hornman; M Lammers; B de Wilde; L Stevens
Technical Report
Links | BibTeX
Licht Verstandelijk Beperkte jongeren in de strafprocedure: knelpunten en risico’s
Technical Report
BibTeX
M Malsch; J W de Keijser
Het proces-verbaal van verdachtenverhoor.
Journal Article
BibTeX
Fraude en onzorgvuldigheden met het proces-verbaal:
Journal Article
BibTeX
M van der Maden; M Malsch; J W de Keijser
Waarom wil de burger toch steeds dat rechters zwaarder straffen? De invloed van opleiding en informatie.
Journal Article
BibTeX

2016

J Harte; M Malsch; D van Dijk; B Vergouw; P H van der Laan
Rechters en officieren van justitie willen maatwerk leveren met de voorwaardelijke straf
Journal Article
BibTeX
J W de Keijser; M Malsch; E T Luining; Weulen M Kranenbarg; D J H M Lenssen
Journal Article
Links | BibTeX
J M Harte; M Malsch; D van Dijk; B Vergouw; P van; Laan
Journal Article
Links | BibTeX
M Malsch; W C Alberts; Keijser J F J W de; Nijboer
Ontzetting uit beroep of ambt. Herleving van een weinig gebruikte straf?
Journal Article
BibTeX
Weulen M Kranenbarg; M Malsch; J W de Keijser; E Luining; Lenssen
Journal Article
Links | BibTeX
M Malsch; A Denkers
Normen, rechtvaardigingen en fraude bij topbeloningen.
Journal Article
BibTeX
M Malsch; N Dijkman; B van der Leij; A Akkermans
De rechter en de privacy van het slachtoffer: ervaringen van slachtoffers met de strafzitting.
Journal Article
BibTeX
Het belang van empirisch onderzoek voor de rechtspraktijk: een analyse van toepassing van rechtssociologische en rechtspsychologische bevindingen.
Journal Article
BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
M Malsch; J W de Keijser; E Luining; Weulen M Kranenbarg; D Lenssen
Journal Article
Links | BibTeX
M Malsch; Dijkman A N; Akkermans
Het zichtbare slachtoffer: privacy van slachtoffers binnen het strafproces.
Book
BibTeX
M Malsch; M L W Verhagen
Inspraak van verstandelijk gehandicapten.
Journal Article
BibTeX
Leij J B J van; M Malsch
De bescherming van de privacy van slachtoffers van strafbare feiten: een synthese van theorie en praktijk
Book
BibTeX
Malsch J W de M; Keijser
Journal Article
Links | BibTeX

2015

Boekbespreking van K. Lens, Do these words give rise to doubts? Unraveling the effects of delivering a Victim Impact Statement (2014).
Technical Report
BibTeX
De rechtssociologie en de rechtspsychologie: twee aparte werelden of van hetzelfde laken een pak?
Journal Article
BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
Review of P. Keyzer (ed.) (2013), Preventive Detention: Asking the Fundamental Questions. Cambridge, UK: Intersentia. 307 pp. ISBN 978-1-78068-117-7,
Technical Report
BibTeX
Sommige stalkers moet je behandelen (Volkskrant)
Technical Report
BibTeX
Sommige stalkers moet je behandelen. (Nederlands Dagblad)
Technical Report
BibTeX
M Malsch; R Kranendonk; J de Keijser; H Elffers; M Komter; M de Boer
De papieren muur. Proces-verbaal maakt bewijsvoering soms onbetrouwbaar
Journal Article
BibTeX
M Malsch; R Kranendonk; J de Keijser; H Elffers; M Komter; M de Boer
Book
Links | BibTeX
M Malsch; R Kranendonk; J de Keijser; H Elffers; M Komter; M de Boer
Technical Report
Links | BibTeX
R Kranendonk; H Elffers; M Komter; M de Boer; Malsch J de M; Keijser
PV’s en opnamen van verdachtenverhoren: een wereld van verschil.
Journal Article
BibTeX
Harte M J; Malsch
Journal Article
Links | BibTeX
Schaaf M J van; Malsch
Burgers over strafvonnissen
Journal Article
BibTeX

2013

De afstand tussen burger en rechter
Journal Article
BibTeX
Een transparanter rechtssysteem in Nederland? Mogelijkheden en onmogelijkheden van meer openbaarheid
Journal Article
BibTeX
Het voorspellingsvermogen van de mens: een luchtballon op weg naar de noordpool, de ontbossing van paaseiland en de kredietcrisis
Journal Article
BibTeX
Meervoudig beslissen niet altijd garantie voor kwaliteit
Journal Article
BibTeX
Mensenhandel: het verwachte effect van strafverhogingen
Journal Article
BibTeX
Rechter, OM en samenleving
Journal Article
BibTeX
Waardoor laat de strafrechter zich overtuigen? De rol van onmiddellijkheid bij het bewijs
Journal Article
BibTeX
M Duker; M Malsch
Onschadelijkmaking: een problematische trend in criminaliteitsbestrijding
Journal Article
BibTeX
M Malsch; De J W Keijser; S Debets
Seriestalkers
Journal Article
BibTeX
M Malsch; R P Kranendonk; De V Mesmaecker
Vergelding en herstel: de behoeften van het slachtoffer
Journal Article
BibTeX
M Rijnsburger; M Malsch
Toetsing door de rechter van deskundigenbewijs. Is er voldoende tegenspraak?
Journal Article
BibTeX
M Malsch; M D Taverne; H Elffers; De J W Keijser; R P Kranendonk
DNA-rapporten: makkelijker kunnen we het niet maken, begrijpelijker wel
Book
BibTeX
De V Mesmaecker; R P Kranendonk; M Malsch
De variabiliteit van slachtofferbehoeften: de invloed van de gepercipieerde intentie van de dader op de behoefte aan procedurele rechtvaardigheid en actieve participatie
Journal Article
BibTeX

2012

Geinformeerde burgers willen geen zwaardere straffen.
Journal Article
BibTeX
235 entries « 2 of 5 »

Recent contributions by Marijke Malsch LL.M.