Home Medewerkers
 1. Marijke Malsch LL.M.

Prof. Marijke Malsch LL.M.

Marijke Malsch LL.M.

Senior Research Fellow

Email: MMalsch@nscr.nl

Related websites:
Open University

Research areas

Toggle
 • Empirical Legal Studies
 • Stalking, stalking legislation, effects of convictions, recidivism of stalkers
 • Non-verbal behaviors and lying suspects
 • Human trafficking and prostitution
 • Principle of open justice
 • Accessibility and comprehensibility of the adjudication of criminal cases
 • Intellectual disabled suspects in the criminal justice system
 • Lay participation in the administration of justice: juries and lay judges in European countries
 • The use of cameras during the hearing of criminal cases
 • Privacy of victims of crime
 • Interrogations techniques in European countries
 • Reporting on suspect interrogations and the role of video and audio recordings
 • The increasing use of image and sound in the administration of justice
 • Reliability of DNA evidence
 • Use of DNA reports in criminal courts
 • Legal comparison
 • The legal role of guardians for intellectual disabled and psychiatric patients
 • The declining role of the judge in the trias politica
 • The use of palm prints as evidence in criminal cases
Involved in theme(s)
2019-now Professor of Empirical Legal Studies, Open University, Heerlen
2009-now Coordinator and teacher, course: Law and Practice, VU University Amsterdam
2005-now Honorary Justice, Court of Appeal ’s-Hertogenbosch
1997-now Honorary Judge, District Court of North Holland
1993-now Senior researcher NSCR
1989-93 Health lawyer, Netherlands Federation of Patients and Consumers, Utrecht
1998 Study on compliance to civil court decisions, Erasmus University Rotterdam
1989 PhD, Thesis: Lawyers’ predictions of judicial decisions: a study on calibration of experts

Ancillary positions

Toggle
 • Professor of Empirical Legal Studies, Open Universiteit, Heerlen
 • Honorary Justice, Court of Appeal ’s-Hertogenbosch
 • Honorary Judge, District Court of North Holland

Publications

Toggle
251 entries « 5 of 6 »

2002

Compensation of non-material damage in civil and criminal law in the Netherlands
Journal Article
BibTeX
De burger in de rechtspraak : Ervaringen en percepties van niet-professionele procesdeelnemers
Book
BibTeX
De burger in de rechtspraak : Samenvatting en conclusies
Journal Article
BibTeX
De uitkomst van de zaak voorspellen
Journal Article
BibTeX
Door het oog van verdachte en dader : Ervaringen en meningen over de gang door het strafproces
Journal Article
BibTeX

2001

P J van Koppen; M Malsch
De verjaringstermijn moet blijven De leeftijd van bewijs (naschrift)
Journal Article
BibTeX
C J de Poot; M Malsch
Bivakmuts, politiepet en toga : Wisselwerking tussen criminaliteit en rechtshandhaving
Book
BibTeX
E Blaauw; F W Winkel; M Malsch; A Freeve; E Arensman
Consequenties van stalking voor slachtoffers : De relatie tussen stalking en psychopathologie bij slachtoffers
Journal Article
BibTeX
M Malsch; C J de Poot
Wisselwerking tussen criminaliteit en rechtshandhaving : Overzicht en conclusies
Journal Article
BibTeX
Book Reviews : Stalkers and their victims
Journal Article
BibTeX
De stoel van de jurist
Journal Article
BibTeX
Expertise en contra-expertise
Journal Article
BibTeX
Openbaarheid en herstel
Journal Article
BibTeX
J B J van der Leij; J L Jackson; M Malsch; J F Nijboer
Residential mental health assessment within Dutch criminal cases : A discussion
Journal Article
BibTeX

2000

M Malsch; E Blaauw
De nieuwe Wet Belaging : Handhaving en alternatieven
Journal Article
BibTeX
Zedenmisdrijven en conflictbemiddeling
Journal Article
BibTeX
L Boendermaker; M Malsch
Plaatsing in een justitiële behandelinrichting voor jeugdigen : Voorwaarden voor een selectie-instrument
Journal Article
BibTeX

1999

J B J van der Leij; M Malsch; J F Nijboer
Bejegening op maat : De ontwikkeling van vuistregels in de bejegening van getraumatiseerde getuigen in strafrechtelijke verhoorsituaties
Journal Article
BibTeX
M Malsch; R Carriere
Victim's wishes for compensation : The immaterial aspect
Journal Article
BibTeX
M Malsch; J Hielkema
Forensic assessment in dutch criminal insanity cases : Participants' perspectives.
Journal Article
BibTeX
M Malsch; R Hoekstra
De publieke tribune : Controlemiddel voor de rechtspraak of opvangruimte voor daklozen?
Journal Article
BibTeX
M Malsch; J F Nijboer
Complex cases : Perspectives on the Netherlands criminal justice system
Book
BibTeX
M Malsch; J F Nijboer
Conclusions and recommendations
Journal Article
BibTeX
R Hoekstra; M Malsch
Strafrecht en de publieke tribune : Externe openbaarheid in Nederland
Technical Report
BibTeX
Conflicting mental health experts : The defendant's responsibility for his acts in the double muder case
Journal Article
BibTeX
Non-legal expertise and judicial decision-making
Journal Article
BibTeX
Samenvatting - Summary
Journal Article
BibTeX
Swings and roundabouts : The role of judges and psychologists in the determination of criminal responsability in the Netherlands
Journal Article
BibTeX
Toerekeningsvatbaarheid : Een zaak van de rechter of zaak van de deskundige?
Journal Article
BibTeX

1998

M Malsch; R M Carriere
Victims' wishes for compensation : The immaterial aspect
Book
BibTeX
M Malsch; M Jansen
Het dossier : Op papier of op het scherm?
Journal Article
BibTeX
R M Carriere; M Malsch; R Vermunt; J W de Keijser
Victim-offender negotiations: An exploratory study on different damage types and compensation
Journal Article
BibTeX
De rechter en de psycholoog : De praktijk van forensische gedragskundige rapportage in strafzaken. TYP JA
Journal Article
BibTeX
Eenheid in straftoemeting; gebruik van informatiesystemen in het buitenland
Journal Article
BibTeX
Forensic reporting in insanity cases
Book
BibTeX
Gedragsdeskundige rapportage in Nederlandse strafzaken : Procedures en opinies van betrokkenen
Book
BibTeX
J B J van der Leij; J L Jackson; M Malsch; J F Nijboer
Mental health assessment within Dutch criminal law
Book
BibTeX

1997

J B J van der Leij; M Malsch; J F Nijboer
De ontwikkeling van vuistregels voor de bejegening van getraumatiseerde getuigen tijdens verhoorsituaties in strafrechtelijke context
Book
BibTeX
J W de Keijser; M Malsch
Tevredenheid met politie : De relatie met slachtofferschap
Journal Article
BibTeX
D de Ridder; M Depla; P Severens; M Malsch
Beliefs on coping with illness : A consumer's perspective
Journal Article
BibTeX
M Malsch; J F Nijboer
Een president met het hart op de goede plaats?
Journal Article
BibTeX

1996

M Malsch; R Carriere
Dading en bemiddeling : Geschikt voor het strafrecht?
Journal Article
BibTeX
M Malsch; S L Y Casparie; M den Boer
Samenwerkingsprojecten tussen politie en Openbaar Ministerie
Book
BibTeX
R M Carriere; M Malsch; R Vermunt; J W Keijser
An exploratory scenario study on the effect of material and immaterial damage on victim-offender negotiations
Book
BibTeX
S Casparie; M Malsch; M den Boer
Samenwerking en communicatie tussen politie en OM
Journal Article
BibTeX
De verhouding tussen deskundige en client : Wetgeving en zelfregulering
Journal Article
BibTeX
Gebruik van jurisprudentie door strafrechtadvocaten
Journal Article
BibTeX
Uniformity of sentencing : The situation in a number of West-European countries
Book
BibTeX

1995

M Malsch; G Kleijne
Restorative aspects in the criminal justice system of the Netherlands
Book
BibTeX
De EG en de rechtspositie van de patient (review)
Journal Article
BibTeX
251 entries « 5 of 6 »

Recent contributions by Marijke Malsch LL.M.