Home Medewerkers
 1. Marijke Malsch LL.M.

Prof. Marijke Malsch LL.M.

Marijke Malsch LL.M.

Senior Research Fellow

Email: MMalsch@nscr.nl

Related websites:
Open University

Research areas

Toggle
 • Empirical Legal Studies
 • Stalking, stalking legislation, effects of convictions, recidivism of stalkers
 • Non-verbal behaviors and lying suspects
 • Human trafficking and prostitution
 • Principle of open justice
 • Accessibility and comprehensibility of the adjudication of criminal cases
 • Intellectual disabled suspects in the criminal justice system
 • Lay participation in the administration of justice: juries and lay judges in European countries
 • The use of cameras during the hearing of criminal cases
 • Privacy of victims of crime
 • Interrogations techniques in European countries
 • Reporting on suspect interrogations and the role of video and audio recordings
 • The increasing use of image and sound in the administration of justice
 • Reliability of DNA evidence
 • Use of DNA reports in criminal courts
 • Legal comparison
 • The legal role of guardians for intellectual disabled and psychiatric patients
 • The declining role of the judge in the trias politica
 • The use of palm prints as evidence in criminal cases
Involved in theme(s)
2019-now Professor of Empirical Legal Studies, Open University, Heerlen
2009-now Coordinator and teacher, course: Law and Practice, VU University Amsterdam
2005-now Honorary Justice, Court of Appeal ’s-Hertogenbosch
1997-now Honorary Judge, District Court of North Holland
1993-now Senior researcher NSCR
1989-93 Health lawyer, Netherlands Federation of Patients and Consumers, Utrecht
1998 Study on compliance to civil court decisions, Erasmus University Rotterdam
1989 PhD, Thesis: Lawyers’ predictions of judicial decisions: a study on calibration of experts

Ancillary positions

Toggle
 • Professor of Empirical Legal Studies, Open Universiteit, Heerlen
 • Honorary Justice, Court of Appeal ’s-Hertogenbosch
 • Honorary Judge, District Court of North Holland

Publications

Toggle
251 entries « 3 of 6 »

2015

Harte M J; Malsch
Journal Article
Links | BibTeX
Schaaf M J van; Malsch
Burgers over strafvonnissen
Journal Article
BibTeX

2013

De afstand tussen burger en rechter
Journal Article
BibTeX
Een transparanter rechtssysteem in Nederland? Mogelijkheden en onmogelijkheden van meer openbaarheid
Journal Article
BibTeX
Het voorspellingsvermogen van de mens: een luchtballon op weg naar de noordpool, de ontbossing van paaseiland en de kredietcrisis
Journal Article
BibTeX
Meervoudig beslissen niet altijd garantie voor kwaliteit
Journal Article
BibTeX
Mensenhandel: het verwachte effect van strafverhogingen
Journal Article
BibTeX
Rechter, OM en samenleving
Journal Article
BibTeX
Waardoor laat de strafrechter zich overtuigen? De rol van onmiddellijkheid bij het bewijs
Journal Article
BibTeX
M Duker; M Malsch
Onschadelijkmaking: een problematische trend in criminaliteitsbestrijding
Journal Article
BibTeX
M Malsch; De J W Keijser; S Debets
Seriestalkers
Journal Article
BibTeX
M Malsch; R P Kranendonk; De V Mesmaecker
Vergelding en herstel: de behoeften van het slachtoffer
Journal Article
BibTeX
M Rijnsburger; M Malsch
Toetsing door de rechter van deskundigenbewijs. Is er voldoende tegenspraak?
Journal Article
BibTeX
M Malsch; M D Taverne; H Elffers; De J W Keijser; R P Kranendonk
DNA-rapporten: makkelijker kunnen we het niet maken, begrijpelijker wel
Book
BibTeX
De V Mesmaecker; R P Kranendonk; M Malsch
De variabiliteit van slachtofferbehoeften: de invloed van de gepercipieerde intentie van de dader op de behoefte aan procedurele rechtvaardigheid en actieve participatie
Journal Article
BibTeX

2012

Geinformeerde burgers willen geen zwaardere straffen.
Journal Article
BibTeX

2011

Bespreking van ‘Stalking in the Netherlands’ (S. van der Aa). Proefschrift, Universiteit Tilburg, 2010
Journal Article
BibTeX
Lekenrechtspraak : Iets voor Nederland?
Journal Article
BibTeX
Raio-opleiding zorgt niet voor meer diversiteit rechterlijke macht
Journal Article
BibTeX
J W de Keijser; M Malsch; R Kranendonk; M de Gruijter
Written records of police interrogation : Differential registration as determinant of statement credibility and interrogation quality
Journal Article
BibTeX
Rechters zonder toga : Een garantie voor een rechtvaardige procedure?
Journal Article
BibTeX
M Malsch; W C Alberts; J W de Keijser; J F Nijboer
Ontzetting uit beroep of ambt : Herleving van een weinig gebruikte straf?
Journal Article
BibTeX
M Duker; M Malsch
Behartiging van slachtofferbelangen bij de buitengerechtelijke afdoening van strafzaken.
Journal Article
BibTeX
M Malsch; J W de Keijser; S E C Debets
Are stalkers recidivists? : Repeated offending by convicted stalkers
Journal Article
BibTeX
S E C Debets; J W de Keijser; M Malsch
Stalkers na veroordeling op het rechte pad? : Een exploratief onderzoek naar de recidive onder stalkers.
Journal Article
BibTeX

2010

Advocaten die de uitkomst van de zaak voorspellen.
Journal Article
BibTeX
De deskundige als rechter : Ondernemingskamer, Penitentiaire Kamer en Pachtkamer.
Journal Article
BibTeX
De taal van het recht
Journal Article
BibTeX
Europa vaart wel bij lekenrechtspraak
Journal Article
BibTeX
Verhaal of analyse? : De bijdrage van deskundigen in het strafrecht.
Journal Article
BibTeX
Weinig toezicht op beroepsverboden
Journal Article
BibTeX
J W de Keijser; M Malsch; P R Kranendonk; M de Gruijter
Een proces-verbaal opschrijven : De verschillen en de gevolgen.
Journal Article
BibTeX
M Malsch; W C Alberts; J W de Keijser; J F Nijboer
Beroepsverboden in Nederland : De strafrechtelijke ontzetting uit beroep of ambt nader bekeken.
Book
BibTeX
M Malsch; J W de Keijser; R Kranendonk; M de Gruijter
Het verhoor op schrift of op band? : De gevolgen van het 'verbaliseren' van verhoren voor het oordeel van de jurist.
Journal Article
BibTeX
M Malsch; M Visscher; E Blaauw
Stalking : De rol van de wet en van andere remedies.
Journal Article
BibTeX

2009

De rechter-plaatsvervanger: erebaan of togavulling?
Journal Article
BibTeX
Democracy in the courts : Lay participation in European criminal justice systems.
Book
BibTeX
M Faasen; M Malsch
Fans, stalking en geweld : De risico's van ontsporing van adoratie
Journal Article
BibTeX
M Faasen; M Malsch
Zijn fans gevaarlijk? : Waarom fans vaak niet overgaan tot stalking en geweld.
Journal Article
BibTeX
M Malsch; W C Alberts; J W de Keijser; J F Nijboer
Strafrechtelijke ontzetting uit beroep of ambt : Oplegging en naleving in de periode 1995 - 2008
Technical Report
BibTeX
R Raat; W M M Heijnen; M Malsch
Zijn rapporten van DNA-deskundigen duidelijk voor juristen?
Journal Article
BibTeX
M Malsch; I Freckelton
The evaluation of evidence : Differences between legal systems.
Journal Article
BibTeX
M Malsch; A Groenen; J W de Keijser; G Vervaeke
Dealing with stalking : Police intervention or court decision?
Journal Article
BibTeX

2008

P J van Koppen; M Malsch
Het praktisch nut van de rechtspsychologie
Book
BibTeX
M Malsch; V T Haket; J F Nijboer
De gevaren van het proces-verbaal.
Journal Article
BibTeX
ƒlŽments non-professionnels dans le systme de justice pŽnale aux Pays-Bas
Journal Article
BibTeX
Lay elements in the criminal justice system of the Netherlands
Journal Article
BibTeX
Toetsing en gebruik van deskundigenrapporten.
Journal Article
BibTeX

2007

C J de Poot; M Verkuylen; M Malsch
Leesbaarheid maakt gebrek aan kennis zichtbaar : Over de begrijpelijkheid van schriftelijke vonnissen.
Journal Article
BibTeX
M Malsch; I Freckelton
Expert bias and partisanship : Comparison between Australia and The Netherlands.
Journal Article
BibTeX
251 entries « 3 of 6 »

Recent contributions by Marijke Malsch LL.M.