Home
  1. Deelname aan een gesprek over je ervaringen in detentie

Dit onderzoek vond plaats in 2022 en is inmiddels afgerond. 


Informatie | Deelname aan een gesprek over je ervaringen in detentie

Wat?

Het Nederlandse Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) doet wetenschappelijk onderzoek naar detentie-ervaringen en de situatie na vrijlating. Hiervoor willen we graag met je praten over hoe je jouw detentie hebt ervaren en hoe je de toekomst voor je ziet.

Wie kan meedoen?

Ben je man en heb je ooit langer dan twee weken in Nederland in detentie gezeten? Dan kun je meedoen aan dit onderzoek.

Waarom meedoen?

Dit is je kans om jouw mening over detentie te laten horen. Ook zijn we benieuwd naar wat jij nodig hebt om een toekomst op te bouwen. De resultaten van het onderzoek kunnen helpen de situatie voor mensen in detentie en na vrijlating te verbeteren.

Hoe werkt het?

In een gesprek van 45 – 60 minuten praten we over verschillende onderwerpen, zoals je tijd in detentie, je relatie met PIW’ers, je gedrag tijdens detentie en je toekomst. Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat echt om jouw mening. Deelname is vrijwillig. Als je ervoor kiest om deel te nemen, hoef je niet op alle vragen te antwoorden en mag je op elk moment aangeven dat je wil stoppen met het gesprek. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Belangrijk om te weten!

  • Voor het onderzoek is het belangrijk dat we je verhaal in jouw woorden onthouden. Daarom maken we aantekeningen en nemen we het gesprek op met apparatuur die beveiligd is met een pincode. De opname wordt snel na het gesprek opgeslagen op een beveiligde computer die niet is aangesloten op het internet. De opname wordt daarna direct verwijderd van de opnameapparatuur.
  • De opname en alles wat je aan ons vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen de onderzoekers kunnen jouw gegevens inzien. We vertellen niets door aan anderen, ook niet aan je begeleiders. Een uitzondering hierop zijn strafbare zaken die je aan het plannen bent en dus in de toekomst wil gaan plegen. Als je ons hierover vertelt, zijn wij verplicht dit te melden bij de politie. Dan stoppen we het gesprek.
  • We houden ons aan strenge wetten over data- en privacybescherming.
  • We vragen je om als je praat over andere personen, niet zijn of haar echte naam of andere kenmerken te noemen. Zo blijft ook de privacy van andere mensen beschermd.
  • Als je na afloop van het gesprek bedenkt dat je toch niet wil meedoen met het onderzoek, kun je je toestemming voor deelname intrekken. Neem hiervoor binnen 3 maanden contact met ons op (zie contactgegevens onderaan deze webpagina). Na intrekking van je toestemming worden je gegevens verwijderd en niet meer gebruikt.
  • We bewaren je gegevens maximaal 10 jaar. Zo kan worden gecontroleerd of het onderzoek eerlijk is uitgevoerd.

Resultaten van dit onderzoek

Ben je benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek? De resultaten worden in de zomer van 2024 verwacht.

Vragen?

Voor meer informatie of vragen over het onderzoek kun je contact met ons opnemen via interview.vragenlijst@nscr.nl.
Franziska Yasrebi-de Kom, onderzoekster bij het NSCR