Home
  1. Diversiteit, Inclusie en Gender Equality Plan

Diversiteit, Inclusie en Gender Equality Plan

Het NSCR heeft de missie om excellente en fundamentele wetenschap te bedrijven, die floreert en tegelijkertijd impact heeft op de samenleving. Onderdeel daarvan is het stimuleren van een inclusieve wetenschapscultuur met oog voor diversiteit. Diversiteit in de samenstelling van de staf bevordert de variatie in argumenten en leidt tot inspiratie, creativiteit en innovatie. De meerwaarde wordt gezien in de gezamenlijke inspanning van mensen met verschillende expertises en met een diversiteit aan achtergronden en invalshoeken.
Het NSCR als organisatie streeft ernaar de voorwaarden voor een inclusieve cultuur structureel te creëren en te waarborgen opdat medewerkers verschillende talenten kunnen ontplooien en inzetten.
Directie en MT onderschrijven de doelstellingen van dit plan en zullen zich inzetten voor goede implementatie.

Bekijk het volledige Diversiteit, Inclusie en Gender Equality Plan 2023 van het NSCR.