Home
  1. Search results huiselijk geweld

Search result

COVID-19

Also check out the NSCR study into the magnitude, nature and severity of domestic violence during the Corona crisis: Stay home, stay safe? (in Dutch) 2023 How Citizens Stop Riots: Analyzing the Case of the 2021 Dutch Curfew Riots 2022 Networks in lockdown: The consequences of COVID-19 for social relationships and feelings of loneliness Implementing […]


Resultaten

Stay home, stay safe? Resultaten Op deze pagina vindt u de resultaten van dit onderzoek, landelijk en per Veilig Thuis-regio. Wilt u op de hoogte worden gehouden van de resultaten en voortgang? Meldt u zich dan aan voor de Stay home, stay safe-nieuwsbrief. Landelijke rapportage Factsheet Meldingen november 2021 Monitor Meldingen november 2021 Bijlage Meldingen […]


Stay Home, Stay Safe?

Stay Home, Stay Safe? Omvang, aard en ernst van huiselijk geweld tijdens de Coronacrisis Het NSCR is een tweejarig onderzoek gestart naar huiselijk geweld tijdens de COVID-19-pandemie. In dit onderzoek wordt nauw samengewerkt met Avans Hogeschool en maatschappelijke partners, zoals de verschillende Veilig Thuis-regio’s, het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en de Blijf Groep. Het onderzoek […]


Meldingsgegevens Veilig Thuis

Stay home, stay safe? Meldingsgegevens Veilig Thuis Datalevering In samenwerking met leden van de kerngroep gebruikers Clavis en Regas is een query geschreven met als doel uniforme datalevering van de Veilig Thuis-regio’s. De uitgevraagde variabelen bevatten informatie over de geregistreerde adviezen en meldingen. De data wordt via de betrokken regio op een beveiligde manier geleverd […]


Onderzoeksteam en betrokken instanties

Stay Home, Stay Safe? Onderzoeksteam en betrokken instanties Het NSCR-onderzoeksteam bestaat uit: Dr. Veroni Eichelsheim | Projectleider en expert op het gebied van gezinsrelaties en de intergenerationele overdracht van problematiek, zoals kindermishandeling en huiselijk geweld. Prof. dr. Arjan Blokland | Expert op het gebied van complexe longitudinale data-analyse en complexe onderzoeksdesigns. Dr. Steve de Weijer […]


Methode van onderzoek

Stay home, stay safe? Methode van onderzoek Het onderzoek bestaat uit twee fases, die hieronder schematisch worden weergegeven. FASE 1: Actueel wekelijks beeld, enkel participerende regio’s Geregistreerde meldingen Veilig Thuis In fase 1 worden momenteel meldingsgegevens verzameld met betrekking tot alle meldingen en adviezen van huiselijk geweld, zoals die binnen komen bij Veilig Thuis-organisaties. In […]


Opzet en doel

Stay home, stay safe? Opzet en doel Met de financiële steun van ZonMw hebben we een quasi-experimenteel onderzoek opgezet naar (veranderingen in) de omvang, aard en ernst van huiselijk geweld in Nederland tijdens de periode van de COVID-19-maatregelen. Door verschillende databronnen (Veilig Thuis-meldingen, politieregistraties, slachtofferenquêtes) te vergelijken, krijgen we inzicht in de mechanismen die verantwoordelijk […]


Aanleiding en achtergrond

Stay home, stay safe? Aanleiding en achtergrond Als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het COVID-19 virus heeft Nederland sinds medio maart te maken met landelijke en regionale maatregelen, die verspreiding van het virus tegen zouden moeten gaan. Afhankelijk van de besmettingsgraad en ziekenhuisbezetting, heeft Nederland de afgelopen tijd te maken gekregen met op- en […]