1. Home
  2. Onderzoeksgebieden
  3. Hoe wordt op criminaliteit gereageerd en wat zijn de effecten daarvan?

Hoe wordt op criminaliteit gereageerd en wat zijn de effecten daarvan?

Nadat een misdaad is begaan gebeurt er veel: het slachtoffer meldt het misdrijf bij de politie (of niet), de misdaad wordt in verband gebracht met een verdachte (of niet), een verdachte wordt schuldig bevonden (of niet), en veroordeelden worden opgesloten (of niet). Het NSCR bestudeert al deze aspecten na een misdaad én we kijken naar de maatschappelijke reactie op misdaad en straf.

We onderzoeken de impact van sancties op het leven van daders en de kans op recidive. Voor het bestuderen van sancties worden verschillende methodes en datasets gebruikt. De politiepraktijk onderzoeken we via interviews en observaties, veroordeelden ‘volgen’ we via het rechtssysteem. Daarnaast doen we onderzoek ín justitiële (jeugd)inrichtingen.

Programmaleiders: Barbora Holá en Anja Dirkzwager

Nieuwe NSCR-pijler: onderzoek naar slachtoffers en slachtofferschap

Het NSCR heeft recentelijk een onderzoeksgroep opgezet waarbinnen wetenschappers onder andere onderzoeken hoe slachtoffers van een misdrijf zo goed mogelijk worden bijgestaan en ondersteund, welke risicofactoren samenhangen met slachtofferschap en hoe slachtofferschap kan worden voorkomen. Eén van de centrale figuren binnen deze onderzoeksgroep is Antony Pemberton, hoogleraar herstelrecht aan de KU Leuven, hoogleraar victimologie aan […]

LVB-jongeren in de versnelde strafprocedure: knelpunten en risico’s

Het NSCR en de Universiteit van Amsterdam ontwikkelden een praktijkgerichte training om professionals eerder in de strafrechtketen een LVB bij cliënten te laten herkennen. Het CCV organiseert door heel Nederland deze training: LVB-Tour voor en door de strafrechtketen. De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat de groep LVB’ers oververtegenwoordigd is binnen het strafrecht. Tussen de […]

Social distancing in de openbare ruimte: hoe goed doen we het nu?

DOWNLOAD FACTSHEETS De 1,5 Barometer van 22 mei De 1,5 Barometer van 15 mei. De 1,5 Barometer van 7 mei. De 1,5 Barometer van 30 april. De 1,5 Barometer van 24 april. De 1,5 Barometer van 17 april. Rosenkrantz Lindegaard en Snoek analyseren samen met onderzoekers van het NSCR de 24/7-beelden van 55 bewakingscamera’s in […]

Ons cybergedrag is veel onveiliger dan we zelf denken

Online criminaliteit is veelvoorkomend en de impact op slachtoffers kan groot zijn. Ondanks technische maatregelen zoals virusscanners en firewalls, is een groot deel van slachtofferschap terug te voeren op het gedrag van mensen. Het doel van dit onderzoek was in kaart brengen hoe Nederlanders zich online écht gedragen. In de toekomst kunnen op basis hiervan […]

Hoe leg ik het uit aan de nabestaanden? Motiveringen van vrijspraken

Als er een verkeersongeluk is gebeurd waarbij iemand is overleden, zullen de nabestaanden een hoge straf meestal terecht vinden. Zij verwachten dat de rechter die ook oplegt. Maar lang niet altijd worden zware straffen opgelegd in dit soort zaken. De rechter baseert zich in de eerste plaats op wat de bestuurder te verwijten valt en […]

Kind dat gevangenschap van ouder meemaakte trouwt minder vaak

Een gevangenisstraf heeft niet alleen invloed op het leven van de gevangenen zelf. Er kunnen ook negatieve gevolgen zijn voor familieleden en met name de kinderen van gevangenen. Onderzoek laat zien dat kinderen die in hun jeugd een ouder in de gevangenis hebben gehad, vaker het criminele pad op gaan en een hogere kans hebben […]

Gezamenlijk onderzoeksprogramma Fonds Slachtofferhulp en NSCR

Fonds Slachtofferhulp stelt zich als onafhankelijke maatschappelijke organisatie ten doel de positie van slachtoffers te versterken. Kennis speelt hierbij een cruciale rol. Op veel deelgebieden ontbreekt die kennis. Zo is slachtoffer-gerelateerd onderzoek een relatief onontgonnen gebied. Maar deze kennis is onmisbaar voor de belangenbehartiging van slachtoffers, de verbetering van de hulpverlening en voor nieuw te […]

Licht verstandelijke beperking eerder in strafrechtketen herkennen

Een licht verstandelijke beperking (LVB) wordt in de strafrechtketen vaak niet tijdig of zelfs helemaal niet herkend. Maar uit onderzoek blijkt dat het percentage cliënten met een LVB in de forensische zorg hoog ligt. Kenmerken van een LVB zijn beperkingen in het intellectuele functioneren (IQ < 85) en het sociale functioneren. Bestaande informatie is niet […]

The Human Factor of Cybercrime: inzicht in de mens achter de tech

Cybercrime wordt vaak gezien als een technisch delict waarvoor een technische oplossing nodig is, zoals een antivirusprogramma of firewall. Maar de plegers van cybercrime zijn mensen. Dat kan één individu zijn, maar ook een heel netwerk dat slachtoffers maakt en (mogelijk) wordt vervolgd door justitie. Menselijke besluitvorming speelt dan ook een belangrijke rol in het […]