Home Medewerkers
  1. Marijke Spoelstra MSc

Marijke Spoelstra MSc

Marijke Spoelstra MSc

Junior Onderzoeker

Telefoon: +31 (0)20 598 5239
Email: MSpoelstra@nscr.nl

Onderzoeksgebieden

Toggle
  • What works bij slachtoffers¬†van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven?
  • In welke mate draagt het aanbod van Slachtofferhulp Nederland gericht op emotionele en psychische hulp (inclusief doorverwijzings- en nazorgtraject) bij aan de doelen van het slachtofferbeleid?
  • Sluit de hulp van Slachtofferhulp aan bij de wetenschappelijke bevindingen over een effectieve behandeling van psychische klachten van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedendelicten?
Betrokken bij thema(s)