1. Home
  2. Factsheets
  3. Hoe vergaat het uithuisgeplaatste jongeren als volwassene?

Hoe vergaat het uithuisgeplaatste jongeren als volwassene?

Jongeren die in een instelling of pleeggezin verbleven, ondervinden in hun volwassen leven op meerdere terreinen problemen. Ze zijn vaak opgegroeid in een problematische gezinssituatie, hebben moeite op school, last van psychische problemen en gedragsproblemen, en ze maken zich dikwijls schuldig aan delinquentie. Ook het stigma dat kleeft aan het verblijven in een pleeggezin of een instelling – en mogelijk een strafblad hebben – kan de transitie naar volwassenheid bemoeilijken. NSCR-fellow Janna Verbruggen schreef met NSCR-onderzoekers Victor van der Geest en Catrien Bijleveld een factsheet over het onderwerp.
Adult outcomes of vulnerable youths
Download factsheet
Adult outcomes of vulnerable youths
Download factsheet

prof. dr. mr. Catrien Bijleveld

Senior Onderzoeker

dr. Victor van der Geest

Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele factsheets