NSCR Het NSCR doet fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving, op het snijvlak van theorie, beleid en praktijk.
Criminaliteit en huiselijk geweld: twee kanten van dezelfde medaille
Criminaliteit en huiselijk geweld: twee kanten van dezelfde medaille
Wetenschappers van het NSCR hebben op basis van door de politie geregistreerde huiselijkgeweldmeldingen laten zien dat er een relatie is tussen criminaliteit en huiselijk geweld. Ze onderzochten daarnaast of deze relatie ook geldt voor specifieke groepen waarvan wordt vermoed dat zij deel uitmaken van een gewelddadige subcultuur. Het voorkomen en tijdig signaleren van huiselijk geweld lijkt op basis van het onderzoek gebaat bij extra alertheid rondom personen die veelvuldig in aanraking komen met politie en justitie.

Lees verder
What Works? Situationele Cybercrimepreventie
What Works? Situationele Cybercrimepreventie
Al tientallen jaren blijkt situationele criminaliteitspreventie effectief in het tegengaan van verschillende vormen van criminaliteit. Vaak wordt dit ondersteund door experimenteel bewijs, waardoor deze preventieve technieken wereldwijd erkenning krijgen. Geïnspireerd door dit succesverhaal hebben onderzoekers op het gebied van cybercrime geprobeerd de toepassing uit te breiden naar de digitale wereld.

Lees verder
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
www.nscr.nl | nscr@nscr.nl | +31(0)20 598 5239 | VU-campus Amsterdam
Twitter LinkedIn
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief    |    Bekijk deze nieuwsbrief online