1. Home
  2. Clusters
  3. Victimologie

Victimologie

Victimologie is het onderzoek naar slachtoffers en slachtofferschap. Het NSCR onderzoekt welke risicofactoren samenhangen met slachtofferschap. Hoe kan slachtofferschap worden voorkomen en hoe kunnen slachtoffers worden bijgestaan en ondersteund?

De onderzoeksgroep richt zich op de effectiviteit van interventies en procedures, de vraag in hoeverre slachtoffers krijgen wat ze toekomt, de maatschappelijke reacties op slachtofferschap en nieuwe vormen van eigenrichting zoals #MeToo. Daarnaast bestuderen we de gevolgen van slachtofferschap: de korte- en langetermijneffecten op het welbevinden en de gezondheid van slachtoffers, arbeidsmarktparticipatie, eigen daderschap en de intergenerationele overdracht van criminaliteit én slachtofferschap.

Experts op dit thema

prof. dr. Antony Pemberton

Senior Onderzoeker

dr. Mijke de Waardt

Onderzoeker

dr. Manon Bax

Onderzoeker

Pien van de Ven MSc

PhD Student

Freya Augusteijn MSc

PhD Student

(Inter)nationale samenwerking

Actuele berichten over Victimologie